Економічні учення

У чому сутність “природного порядку” Ф. Кене?

Історія економічних вчень КЛАСИЧНА ШКОЛА ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ У чому сутність “природного порядку” Ф. Кене? Фундатором економічної школи фізіократів став Франсуа Кене (1694-1774). У вченні про “природний порядок” Кене виклав філософську платформу економічного світогляду фізіократів.

Економічні погляди К. А. Сен-Симона

Історія економічних вчень КРИТИЧНИЙ НАПРЯМ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ. ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛІСТИЧНИХ ІДЕЙ. ЕКОНОМІЧНІ ВЧЕННЯ СОЦІАЛІСТІВ-УТОПІСТІВ 5.5. Економічні вчення соціалістів-утопістів 5.5.1. Економічні погляди К. А. Сен-Симона Основними творами Клода Анрі де Рувруа Сен-Симона (1760-1825) є “Листи женевського

У чому полягає сутність мальтузіанського закону спадної віддачі?

Історія економічних вчень ЕВОЛЮЦІЯ КЛАСИЧНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX ст. ЗАВЕРШЕННЯ КЛАСИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ У чому полягає сутність мальтузіанського закону спадної віддачі? Видатним був внесок Мальтуса у формування одного з тріади фундаментальних економічних

У чому головне завдання політичної економії А. Сміта?

Історія економічних вчень КЛАСИЧНА ШКОЛА ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ У чому головне завдання політичної економії А. Сміта? За Смітом, головне завдання політичної економії “полягає в збільшенні багатства і могутності кожної країни; тому вона не повинна віддавати

На які групи поділяв Дж. Коммонс “угоди” суспільства?

Історія економічних вчень ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМ На які групи поділяв Дж. Коммонс “угоди” суспільства? Всі “угоди” в суспільстві Коммонс поділив на три групи: ринкові, адміністративні й розподільчі. Перші з них, як він міркував, включають п’ять учасників:

Порівняйте принцип відносних витрат Д. Рікардо з принципом абсолютних витрат А. Сміта (у зовнішній торгівлі)

Історія економічних вчень КЛАСИЧНА ШКОЛА ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ Порівняйте принцип відносних витрат Д. Рікардо з принципом абсолютних витрат А. Сміта (у зовнішній торгівлі) При визначенні переваг зовнішньоторговельних зв’язків одним із основних критеріїв слугують ціни. При

Чому У. Петті не відокремлював вартості товару від його ціни?

Історія економічних вчень КЛАСИЧНА ШКОЛА ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ Чому У. Петті не відокремлював вартості товару від його ціни? Досліджуючи матеріальне виробництво, Петті першим в Європі сформулював основні положення трудової теорії вартості. Основним джерелом вартості (багатства)

Що покладено в основу методології економічних досліджень Т. Веблена?

Історія економічних вчень ІНСТИТУЦІОНАЛІЗМ Що покладено в основу методології економічних досліджень Т. Веблена? В основу методології Веблена покладено соціальний дарвінізм, тобто вчений розглядав еволюцію суспільства, грунтуючись на теорії еволюції природи Ч. Дарвіна. Крім того,

У чому полягає критика капіталізму С. Сісмонді?

Історія економічних вчень КРИТИЧНИЙ НАПРЯМ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ. ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛІСТИЧНИХ ІДЕЙ. ЕКОНОМІЧНІ ВЧЕННЯ СОЦІАЛІСТІВ-УТОПІСТІВ У чому полягає критика капіталізму С. Сісмонді? Сісмонді піддав гострій критиці капіталізм, а заразом і економічний лібералізм класичної політичної економії, її

Яке значення теорії ринків Ж. Б. Сея для сьогодення?

Історія економічних вчень ЕВОЛЮЦІЯ КЛАСИЧНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX ст. ЗАВЕРШЕННЯ КЛАСИЧНОЇ ТРАДИЦІЇ Яке значення теорії ринків Ж. Б. Сея для сьогодення? Чи не найбільше значення в теоретичній спадщині Сея має його
Page 1 of 3612345...102030...Last »