Економічні відносини

Економічні відносини – сукупність відносин між людьми у процесі виробництва та привласнення матеріальних і духовних благ у всіх сферах суспільного відтворення (безпосередньому виробництві, розподілі, обміні, споживанні). Відносини між людьми у сфері виробництва складаються з двох елементів: 1 Привласнення предметів природи через процес праці, 2) відносин спеціалізації, кооперування, комбінування виробництва тощо як всередині окремого підприємства, так і між підприємствами. Е. в. також формуються у результаті взаємодії двох відносно самостійних

підсистем, техніко – економічних та соціально-економічних відносин. Перші є речовою формою розвитку системи продуктивних сил, другі – суспільною. Таким чином, розвиткові продуктивних сил можуть сприяти або гальмувати його як техніко – економічні, так і соціально-економічні відносини. Найшвидше прогрес продуктивних сил здійснюється тоді, коли їх рівню відповідають названі дві підсистеми відносин. Соціально-економічні відносини – це і є виробничі відносини, або економічна власність, визначальною серед яких є власність на засоби виробництва. В сучасних умовах вона виступає насамперед у формі
привласнення акцій, облігацій та інших цінних паперів. Е. в. складають базис суспільства, на якому грунтуються надбудовчі відносини – соціальні, правові, політичні, національні, культурні, моральні, психологічні та ін. Розвиток Е. в. визначає еволюцію надбудовчих відносин або окремі їх елементи (політичні, правові і т. д.) здійснюють зворотний вплив на зміни Е. в. На певному етапі еволюції суспільства першочергову роль можуть відігравати окремі сторони як базисних, так і надбудовчих відносин. Наприклад, в даний час для реформування існуючої в Україні економічної системи необхідно спочатку радикально змінити право власності через систему науково обгрунтованих законів.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Риси характеру цезаря.
Ви зараз читаєте: Економічні відносини