Економічний район (ЕР)


Економічний район (ЕР) – у широкому значенні – форма територіальної організації господарства країни, господарська територія, на якій на основі територіального поділу праці, особливостей структури господарства, ресурсів, спільності соціально-економічних, екологічних, демографічних проблем формується і розвивається територіально-господарський комплекс з метою підвищення життєвого рівня населення. ЕР взаємопов’язані суспільним поділом праці, постійним обміном продукції, яку вони виробляють, та іншими економічними відносинами.

Основними принципами економічного районування є: 1) економічний, згідно з яким ЕР – спеціалізована територіальна частина господарства країни з відповідним комплексом допоміжних і обслуговуючих виробництв; 2) національний, який передбачає раціональну відповідність районів національним утворенням, особливостям їх праці, побуту та культури в інтересах зміцнення їх єдності як окремих територіально-господарських комплексів; 3) адміністративний, що визначає єдність економічного районування і територіального політико – адміністративного поділу країни та створює умови для найвагомішого впливу державного керівництва
на розвиток всього господарства країни. Традиційно, в межах України виділяють 6 ЕР: Центральний, Західний, Північно-Східний, Східний, Придніпровський, Південний. Водночас деякі фахівці пропонують внести зміни в економіко – географічне районування країни. У 90-х XX ст. практичного застосування набула така таксономія ЕР: основний ЕР – підрайон – область – округ – низовий район – поселення. Основні ЕР – це базові спеціалізовані частини господарства країни з численними взаємопов’язаними галузями й виробництвами, що відображають найбільш повний і завершений територіально-виробничий комплекс в усій таксономії економічного районування країни. З 2005 в Україні розпочалась адміністративна реформа, результатом якої стане зміна територіальної організації господарства.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Негативні риси юлия цезаря.
Ви зараз читаєте: Економічний район (ЕР)