Автоматизація виробництва

Автоматизація виробництва – вищий етап розвитку техніки та виробництва, коли машини створюють нові машини, а керують роботою машин автоматичні пристрої під контролем людини. Людина звільняється не лише від ручної праці, а й від виконавських

Методика обчислення вибуття основних виробничих фондів

Методика обчислення вибуття основних виробничих фондів – визначення обсягу основних фондів, що вибули. Обчислюється як сума зроблених раніше капіталовкладень у зіставних цінах у фонди, які у відповідному році перестали існувати. Через відсутність прямих статистичних

Економіка підпільна

Економіка підпільна (тіньова) – сукупність неврахованих і протизаконних видів діяльності. До таких видів діяльності відносять ухилення від сплати податків, виробництво заборонених видів продукції та послуг (виробництво наркотиків, азартні ігри, проституція тощо). Згідно з оцінками

Оптимальні розміри підприємств

Оптимальні розміри підприємств – науково обгрунтовані й перевірені практикою розміри підприємств, завдяки яким забезпечуються мінімальні витрати різноманітних ресурсів (матеріальних, трудових, фінансових, інформаційних) на виробництво і доставку до споживача сукупної маси товарів, у т. ч.

Відтворення людини

Відтворення людини – безперервне відновлення всіх сутнісних сил людини як соціобіологічної істоти шляхом задоволення відповідних потреб. За своєю структурою таке відтворення означає передусім відновлення людини як основної продуктивної сили, відновлення в межах окремих підсистем

Конвенція про охорону промислової власності (Паризька)

Конвенція про охорону промислової власності (Паризька) – міжнародна угода в галузі винаходів, промислових і товарних знаків. Конвенція не є патентним законом для всіх країн – учасниць конвенції або міжнародним законом. Вона враховує національне законодавство,

Націоналізація землі

Націоналізація землі – перехід приватної власності на землю у власність держави у формі конфіскації або викупу. У Росії Н. з. було здійснено у формі конфіскації згідно з Декретом про землю: вся земля з її

Суспільно необхідна праця

Суспільно необхідна праця – праця, затрачена на виробництво одиниці товару при суспільно нормальних умовах виробництва (середній або пануючий у суспільстві рівень техніки, середня продуктивність й інтенсивність праці і середня кваліфікація працівників), вимірюється суспільно необхідним