Митні платежі

Митні платежі – різні види митних податків, зборів (у т. ч. за отримання ліцензій), які сплачують митним органам згідно з чинним законодавством країни за надані ними послуги. Розрізняють ввізні та вивізні М. п., а

Культура підприємницької діяльності

Культура підприємницької діяльності – сукупність прогресивних гуманістичних матеріально-духовних досягнень в управлінні виробничими процесами на підприємстві, відносинами людина-природа, з одного боку, та економічними (в т. ч. організаційно-економічними, техніко-економічними і виробничими) відносинами між людьми, – з

Зібер Микола Іванович

Зібер Микола Іванович (1844 – 1888) – український економіст, професор Київського університету. Першим серед економістів виявив і вказав на зв’язок між ученнями Рікардо і Маркса, глибоко проаналізував проблеми І тому “Капіталу”. Виступаючи послідовником економічного

Нагромадження основного капіталу валове

Нагромадження основного капіталу валове – вкладення коштів в основний капітал з метою розширення обсягів виробництва та привласнення вищих прибутків. Н. о. к. в. здійснюється через придбання (купівлю, бартерні операції, виробництво для власного користування, капітальний

Експорт

Експорт (від лат. exportare – вивозити) – вивіз товарів, вироблених, добутих або вирощених в даній країні. Е. товарів, раніше ввезених в країну, які не пройшли жодної обробки, називається реекспортом. Е. також включає послуги, які

Плаваючий валютний курс

“Плаваючий” валютний курс – різновид валютного курсу, за якого має місце свобода вибору режиму валютного курсу за одночасного прив’язування до зміни курсів валют інших країн і валютного кошика. За “П.” в. к, на співвідношення

Праця

Праця – процес свідомої доцільної діяльності людей, в якій вони видозмінюють зовнішню природу, опосередковують, регулюють і контролюють обмін речовин між собою і водночас змінюють власну природу. При цьому людина здійснює і свою свідому мету,

Цикл “наука-виробництво-споживання”

Цикл “наука-виробництво-споживання” – найважливіші етапи науково-виробничої діяльності, починаючи з процесу здійснення наукових досліджень до початку споживання створених нових складних товарів. Найважливіші етапи циклу: 1) фундаментальні і прикладні наукові дослідження; 2) створення дослідно-експериментальних зразків нової

Облік податковий

Облік податковий – облік усіх податкових надходжень і платежів зареєстрованих і незареєстрованих платників податків в органах податкової інспекції. Платники податків подають до місцевих відділень Державної податкової інспекції податкові розрахунки за встановленими зразками в установлені

Світовий ринок позичкового капіталу

Світовий ринок позичкового капіталу – сукупність економічних відносин між суб’єктами різних країн з приводу організації та купівлі-продажу вільних грошових коштів, їх перетворення на грошовий капітал. Повніше суть С. р. п. к. розкривається у його