Синергічний ефект при злитті компаній

Синергічний ефект при злитті компаній – створення додаткової вартості внаслідок поєднання операційної та фінансової синергії. Операційна синергія – додаткова вартість, отримана від злиття ресурсів компаній залежно від форм злиття. До таких форм належать: а)

Фізіологія праці

Фізіологія праці – розділ фізіології, що вивчає закономірності трудового процесу в їх фізіологічному вияві, або закономірності фізіологічних процесів та особливості їх регулювання у трудовій діяльності людини. Трудова діяльність під кутом зору фізіології є витратами

Додаткова праця

Додаткова праця – праця трудівника, в ході якої створюється додатковий продукт; праця понад ту, що необхідна для відтворення життєвих засобів робітника, потрібних для існування як його самого, так і членів його сім’ї. Праця людини

Зношування основних виробничих фондів

Зношування основних виробничих фондів (ОВФ) – поступова втрата ОВФ своїх споживчих якостей і вартості внаслідок експлуатації, підвищення екологічних вимог та соціальних стандартів, впливу навколишнього середовища і науково-технічного прогресу. У процесі експлуатації ОВФ зазнають фізичного

Колективний договір

Колективний договір – угода між колективом найманих працівників (як правило, в особі профспілок) і керівництвом підприємства, фірми, компанії щодо правового регулювання умов продажу робочої сили та її використання. Перші К. д. були укладені наприкінці

Володимир Мономах

Володимир Мономах (1053 – 1125) – київський князь, який засуджував нечесно нажите багатство, обмежив лихварський відсоток (до 20%) та ін. У численних статтях “Руської Правди” (першому писаному зводі законів), куди належали “Правда Ярослава”, “Правда

(Say) Жан Батіст

Сей (Say) Жан Батіст (1767-1832) – французький економіст, захисник інтересів великої буржуазії. Народився в сім’ї ліонського купця, освіту отримав у Великобританії, служив у конторі страхової компанії у Парижі. Брав участь у Великій французькій революції

Цінності моральні

Цінності моральні – значення для людини, колективу і суспільства суспільних явищ і подій, а також ставлення людини до світу, країни, окремих соціальних груп і до самої себе. Основними елементами Ц. м. є морально-етичні якості