Професійні суб’єкти фондового ринку

Професійні суб’єкти фондового ринку – суб’єкти, які постійно спеціалізуються на операціях з цінними паперами, виконують вузький спектр функцій на ринку. Так, інвестиційні компанії спеціалізуються на залученні тимчасово вільних коштів дрібних і середніх інвесторів шляхом

Реінвестиції

Реінвестиції – повторні, додаткові вкладення коштів, отриманих у вигляді доходів від інвестиційних операцій. Ці кошти вкладають у виробництво для придбання цінних паперів або вкладають у банки з метою отримання підприємницького доходу, дивідендів або відсотків.

Культура правова

Культура правова – сукупність різних видів правової діяльності людини (законотворчої, дотримання законності та правопорядку, правової свідомості та ін.) у сфері функціонування та розвитку права, а також система формалізованих нормативних взаємовідносин, які регулюються законами та

Методика обчислення основних виробничих фондів у приватному секторі

Методика обчислення основних виробничих фондів у приватному секторі – розрахунок обсягу основних виробничих фондів (ОВФ) у приватному підприємницькому секторі розвинених країн, що грунтується на статистиці валових капіталовкладень. Основні фонди оцінюються методом безперервної інвентаризації, основою

Школи стратегічного управління банком

Школи стратегічного управління банком – основні напрями у сфері обгрунтування теорії і практики стратегічного менеджменту. До таких шкіл належать: 1. Пропонування – автори якої намагаються показати напрями розробки стратегії банку, серед яких, своєю чергою,

Основи підприємницької діяльності

Основи підприємницької діяльності – наука, яка вивчає логічні дії підприємців і відносини між ними та найманими працівниками, а також відповідні закони у процесі виробництва, обміну, розподілу та споживання матеріальних благ і послуг. О. п.

Оборот капіталу

Оборот капіталу – кругооборот капіталу як процес постійного відновлення руху всього авансованого капіталу, швидкість якого вимірюється часом одного повного циклу. На викуплених трудовими колективами підприємствах з боку суспільної форми відбувається оборот не капіталу, а

Ціна виробника

Ціна виробника – (продавця) – один з різновидів цін у ринковій економіці. Кількісно Ц. в. виступає як сума витрат виробництва (собівартості) продукції та розумного прибутку. Ц. в. визначається фірмою при виході на ринок, в

Цехові витрати

Цехові витрати – непрямі витрати, які не можуть бути безпосередньо віднесені на собівартість продукції (включаються в неї опосередковано). До таких витрат належать: заробітна плата штату управління цеху, амортизаційні відрахування, витрати на утримання і поточний

Правило нагромадження золоте

Правило нагромадження золоте – положення економічної теорії, згідно з яким кожне покоління має нагромадити для майбутніх поколінь таку ж частку національного доходу, яку воно успадкувало від попереднього покоління. З огляду на те, що у