Теорії та концепції порівняльних економічних систем

Теорії та концепції порівняльних економічних систем – сукупність концепцій про спільні ознаки та відмінності різних економічних систем, або “економічна компаративістика” і певна сукупність методологічних засад їх дослідження. Одні вчені методологію такого аналізу називають теоретико-методологічними

Державні закупівлі

Державні закупівлі – частина товарів і послуг, вироблених у країні або за кордоном і закуплених урядом, державними органами за кошти державного бюджету для гарантованого забезпечення випуску необхідних для країни техніки та устаткування і власного

Економічна залежність

Економічна залежність – становище, при якому юридично вільний працівник позбавлений засобів виробництва і засобів існування. З юридичної точки зору, найманий працівник при капіталізмі володіє однаковими громадянськими правами з підприємцем. Але у зв’язку з тим,

Біржові цінності

Біржові цінності – об’єкти ринкових угод на різноманітних (валютних, товарних і фондових) біржах. Б. ц. є: товари масового попиту, що мають стандартні споживчі якості, цінні папери, валюта (залежно від виду бірж). Торгівля Б. ц.

Політика

Політика (гр. politike – державна діяльність) – 1. Діяльність класів, соціальних верств, груп та індивідів, пов’язана з визначенням і впливом на устрій державної влади, сутність (у т. ч. функції) та форми держави, виконувані нею

Макроекономічний шок

Макроекономічний шок – комплекс радикальних заходів, які різко порушують рівновагу в економічній системі. М. ш. поділяють на зовнішні та внутрішні. Зовнішні М. ш.: істотна зміна умов торгівлі, різке коливання попиту на світових ринках та

Закон Візера

Закон Візера – наявність сталих економічних зв’язків між граничною корисністю і витратами виробництва, за яких гранична корисність граничного продукту зумовлює ціну продуктивного блага, яке пішло на його виготовлення, а отже, відповідну частину витрат виробництва,

Соціальна держава

Соціальна держава – найдосконаліший за всю історію розвитку людської цивілізації, тип держави, діяльність якої спрямована на забезпечення високого рівня життя всього населення, його всебічної безпеки. Найважливішими функціями С. д. є: 1) справедливий перерозподіл доходів

Картельна ціна

Картельна ціна – форма монопольної ціни, яка встановлюється членами картелю на підставі спільної угоди з метою привласнення вищих прибутків. Частина членів картелю отримує монопольний прибуток, що визначається як різниця між витратами на виробництво товарів

Кредитування зовнішньої торгівлі

Кредитування зовнішньої торгівлі – надання кредитів для стимулювання і сприяння експорту та імпорту або для здійснення зовнішньоторговельних операцій з метою посилення конкурентної боротьби підприємств і держав за ринки збуту. К. з. т. здійснюють комерційні,