Міжнародне передавання техніки і технологій

Міжнародне передавання техніки і технологій – комплекс передової техніки й технологій, що передаються суб’єктами з різних країн на комерційній основі, в т. ч. у процесі внутріфірмового обміну. Техніка у даному разі означає не лише

Розрахунок зовнішньоторговельної ціни

Розрахунок зовнішньоторговельної ціни – механізм визначення ціни у міжнародній торгівлі. Такий механізм передбачає, по-перше, з’ясування існуючих цін на аналогічні товари, що реалізуються на світовому ринку з урахуванням тих, які найбільше відповідають плановій угоді; по-друге,

Свобода підприємництва

Свобода підприємництва – свобода та здатність власників капіталу (в т. ч. матеріальних, інформаційних, фінансових та ін. ресурсів, які є матеріально-речовим змістом капіталу) використовувати його на власний розсуд для виробництва товарів, надання послуг і їх

Торговельна надбавка

Торговельна надбавка – націнка до відпускної ціни товару, яка є частиною роздрібної ціни і залишається в роздрібних торговельних підприємствах (а також у заготівельно-збутових) для відшкодування витрат обігу й привласнення прибутку. Т. н. диференціюють за

Міжгалузеві та внутрігалузеві пропорції

Міжгалузеві та внутрігалузеві пропорції – кількісно-якісні співвідношення матеріально-речових та особистісних факторів виробництва між галузями або окремими виробництвами чи підгалузями. Кількість таких пропорцій залежить від ступеня розвитку суспільного поділу праці у загальній та особливій формах.

Типи каналів збуту

Типи каналів збуту – класифікація каналів збуту залежно від кількості посередників. Канали збуту – ланцюг фірм, які беруть участь у купівлі й продажу товарів у міру їх просування від виробника до споживача. Цей ланцюг

Дивізіональна структура управління

Дивізіональна структура управління (англ. devision – поділ, розподіл) – структура управління підприємством, фірмою, компанією, за якої відділи, наділені оперативною самостійністю, вступають у договірні відносини один з одним, отримують прибутки і здійснюють самофінансування, а вище

Вартість цінних паперів

Вартість цінних паперів – сума доходів, які цінні папери можуть принести власникові залежно від темпів зміни доходів, можливого ризику, кон’юнктури ринку та видів цінних паперів. Під час оцінювання В. ц. п. рівень ризику враховує