Наукова організація праці (НОП)

Наукова організація праці (НОП) – система заходів, яка забезпечує зростання ефективності живої праці завдяки використанню досягнень науки і передового досвіду. НОП покликана сприяти розв’язанню економічних і психофізіологічних проблем. Розв’язання економічних завдань передбачає зростання продуктивності

Лукас

Лукас (Lucas) Роберт (н. 1937) – американський економіст, лауреат Нобелівської премії 1995 за “розвиток і застосування гіпотези про раціональні очікування, а також за внесок у макроекономічній аналіз та поглиблене трактування економічної політики”. Використання гіпотези

Стійкий екологічний розвиток

Стійкий екологічний розвиток – сутнісно новий тип екологічно безпечного соціально-економічного прогресу суспільства, за якого в економічній діяльності суб’єктів господарювання надається перевага екологічним критеріям збереження природи для майбутніх поколінь. Основними принципами такого розвитку є: 1)

Регулювання використання земель

Регулювання використання земель – перерозподіл повноважень власності між приватним власником і державою, в процесі якого поступово обмежується сфера приватної власності, свобода земельного власника і розширюється державне втручання в цей процес, поширюється суспільне використання землі.

Товарно-грошові відносини

Товарно-грошові відносини – форма економічних відносин між відособленими товаровиробниками, які пов’язані між собою суспільним поділом праці. Встановлюються через купівлю – продаж та обмін товарів і послуг. Обмін товарів виник ще в умовах первіснообщинного ладу,

Ринок робочої сили

Ринок робочої сили – система економічних відносин між найманими працівниками (зайнятими і безробітними), підприємцями, державою (опосередковано) та біржами робочої сили (праці) (державними і приватними) з приводу організації, використання й купівлі-продажу робочої сили. Цю сукупність

Позаробочий час

Позаробочий час – час, не зайнятий суспільно необхідною працею на виробництві. До нього входить: час, зв’язаний з роботою на виробництві (дорога на роботу і назад, догляд за собою до і після роботи); час, потрачений

Монопольна рента

Монопольна рента – особлива форма земельної ренти, яка утворюється в окремих галузях та ділянках землі на основі монопольно високих цін на створені в них товари й виражає відносини економічної власності між власниками таких ділянок

Базисні умови поставок

Базисні умови поставок – визнані в міжнародній практиці торгові звичаї, що їх, як і індивідуальних умов, дотримуються партнери, укладаючи контракти. Ці звичаї та обов’язки, що з них випливають, друкуються в спеціальних виданнях Міжнародної торгової

Історична тенденція капіталістичного нагромадження

Історична тенденція капіталістичного нагромадження – об’єктивно неминучий процес загибелі капіталістичного способу виробництва, спричинений перетворенням капіталу на гальмо розвитку продуктивних сил внаслідок зростання концентрації та централізації засобів виробництва й усуспільнення виробництва і праці, що супроводжується