Ресурси комерційних банків

Ресурси комерційних банків – це сукупність грошових коштів, які формуються у процесі виконання банками пасивних операцій і використовуються для здійснення активних операцій. Вони складаються з власних, залучених і позичених коштів. Найважливішим елементом власного капіталу

Кінцевий суспільний продукт

Кінцевий суспільний продукт – частина сукупного продукту, яка складається з національного доходу і амортизаційних відрахувань і виражає сукупність економічних відносин з приводу його виробництва, обміну, розподілу і споживання. К. с. п. використовується для задоволення

Страхування медичне

Страхування медичне – певна сукупність різних видів страхування, спрямованих на здійснення часткової або повної компенсації громадянам витрат на медичну допомогу чи інших витрат, пов’язаних з підтриманням здоров’я, зокрема, придбанням медикаментів, лікуванням у стаціонарі, отриманням

Госсен (Gossen) Герман Генріх

Госсен (Gossen) Герман Генріх (1810 – 1853) – німецький економіст, засновник концепції граничної корисності, представник математичної школи. Його концепція раціонального споживання набула концентрованого вигляду у сформульованих двох законах. Згідно з першим, величина задоволення від

Вартості робочої сили міжнародна класифікація

Вартості робочої сили міжнародна класифікація – виділення основних груп елементів витрат на розширене відтворення робочої сили за умов сучасного капіталізму. В. р. с. м. к. складається з таких основних груп елементів: І. Пряма заробітна

Гарантування експортних кредитів

Гарантування експортних кредитів – надання гарантій комерційними банками та іншими спеціалізованими компаніями для покриття кредитних ризиків з метою страхування від збитків у разі порушення контрагентом своїх зобов’язань. Надаються на прохання клієнтів іноземним контрагентам насамперед

Кон’юнктура

Кон’юнктура (пізньолат. Conjunctura – зв’язувати, поєднувати) – найважливіші ознаки, риси, показники, які характеризують поточний і перспективний стан розвитку економіки світового господарства, його окремих регіонів, країн, певної галузі або ринку товарів і послуг. К. найтісніше

Оптимізація

Оптимізація – 1) процес вибору найкращого з багатьох можливих варіантів рішення; 2) приведення системи (економічної, соціальної, політичної) в оптимальний (найдосконаліший) стан. Вибір найраціональнішого рішення залежить від критерію оптимальності – вирішальної ознаки (показника), мети, згідно