Класифікація основних видів стратегії компанії

Класифікація основних видів стратегії компанії – розподіл різних видів економічних стратегій на певні класи (відділи) згідно з принципом субординації. Такими видами стратегії є фінансова (спрямована на досягнення високої норми рентабельності, досягнення ринкової вартості, ліквідності

Надприбуток

Надприбуток – надлишок прибутку, що утворюється як різниця між суспільною та індивідуальною вартостями товару і є надлишком над прибутком, який закладено в основу ціни. Механізм утворення Н. такий самий, як і надлишкової додаткової вартості.

Європейський фонд валютного співробітництва (ЄФВС)

Європейський фонд валютного співробітництва (ЄФВС) – фонд для надання кредитів країнам ЄС з метою валютної інтеграції у межах Європейської валютної системи. Створений 1973. Метою діяльності ЄФВС є також контроль за функціонуванням системи коливань курсів

Погодинна заробітна плата

Погодинна заробітна плата – оплата вартості й ціни робочої сили за її використання протягом певного робочого часу, а частково – за результат праці. Переважала на початкових етапах розвитку капіталізму за умов, коли не існувало

Капітал індивідуальний

Капітал індивідуальний (приватний) – сукупність відносин економічної власності між найманими працівниками та власниками малих, частини середніх і окремих великих капіталістичних підприємств у всіх сферах суспільного виробництва, реалізацією яких (відносин) є виробництво і привласнення додаткової

Управління освітою

Управління освітою – цілеспрямований вплив держави (її органів різних рівнів) та суб’єктів громадянського суспільства на систему освіти з метою її постійного удосконалення, впровадження сутнісно та якісно нових форм відповідно до вимог національної суспільної системи

Політика валютна дисконтна

Політика валютна дисконтна – регулювання центральним емісійним банком облікових (дисконтних) ставок, здійснюване з метою впливу на попит і пропозицію позикових капіталів, на курси обміну валюти, а також на стан платіжного балансу країни. Підвищення облікової

Класифікація бюджетна

Класифікація бюджетна – систематизоване, функціональне групування доходів і видатків бюджетів різних рівнів за однорідними ознаками, принципами класифікації, що випливає з сутності державного бюджету і забезпечує загальнодержавну і міжнародну порівнюваність бюджетних даних. Кожній групі доходів