Освіта екологічна

Освіта екологічна – організований і планомірний розвиток системи знань про навколишнє середовище впродовж усього життя людини, спрямований на пізнання нею законів природи, закономірностей її взаємодії з діяльністю людини в межах окремої країни і в

Інституціональні зміни

Інституціональні зміни – безперервний процес кількісно-якісних і сутнісних змін та перетворень різних соціальних та економічних інститутів. Інституційними факторами І. з. є наукові, техніко – технологічні, економічні (в т. ч. фінансові, інвестиційні, інноваційні та ін.),

Теорії та концепції порівняльних економічних систем

Теорії та концепції порівняльних економічних систем – сукупність концепцій про спільні ознаки та відмінності різних економічних систем, або “економічна компаративістика” і певна сукупність методологічних засад їх дослідження. Одні вчені методологію такого аналізу називають теоретико-методологічними

Державні закупівлі

Державні закупівлі – частина товарів і послуг, вироблених у країні або за кордоном і закуплених урядом, державними органами за кошти державного бюджету для гарантованого забезпечення випуску необхідних для країни техніки та устаткування і власного

Економічна залежність

Економічна залежність – становище, при якому юридично вільний працівник позбавлений засобів виробництва і засобів існування. З юридичної точки зору, найманий працівник при капіталізмі володіє однаковими громадянськими правами з підприємцем. Але у зв’язку з тим,

Біржові цінності

Біржові цінності – об’єкти ринкових угод на різноманітних (валютних, товарних і фондових) біржах. Б. ц. є: товари масового попиту, що мають стандартні споживчі якості, цінні папери, валюта (залежно від виду бірж). Торгівля Б. ц.

Політика

Політика (гр. politike – державна діяльність) – 1. Діяльність класів, соціальних верств, груп та індивідів, пов’язана з визначенням і впливом на устрій державної влади, сутність (у т. ч. функції) та форми держави, виконувані нею

Макроекономічний шок

Макроекономічний шок – комплекс радикальних заходів, які різко порушують рівновагу в економічній системі. М. ш. поділяють на зовнішні та внутрішні. Зовнішні М. ш.: істотна зміна умов торгівлі, різке коливання попиту на світових ринках та