Закон Візера

Закон Візера – наявність сталих економічних зв’язків між граничною корисністю і витратами виробництва, за яких гранична корисність граничного продукту зумовлює ціну продуктивного блага, яке пішло на його виготовлення, а отже, відповідну частину витрат виробництва,

Соціальна держава

Соціальна держава – найдосконаліший за всю історію розвитку людської цивілізації, тип держави, діяльність якої спрямована на забезпечення високого рівня життя всього населення, його всебічної безпеки. Найважливішими функціями С. д. є: 1) справедливий перерозподіл доходів

Картельна ціна

Картельна ціна – форма монопольної ціни, яка встановлюється членами картелю на підставі спільної угоди з метою привласнення вищих прибутків. Частина членів картелю отримує монопольний прибуток, що визначається як різниця між витратами на виробництво товарів

Кредитування зовнішньої торгівлі

Кредитування зовнішньої торгівлі – надання кредитів для стимулювання і сприяння експорту та імпорту або для здійснення зовнішньоторговельних операцій з метою посилення конкурентної боротьби підприємств і держав за ринки збуту. К. з. т. здійснюють комерційні,

Наукова організація праці (НОП)

Наукова організація праці (НОП) – система заходів, яка забезпечує зростання ефективності живої праці завдяки використанню досягнень науки і передового досвіду. НОП покликана сприяти розв’язанню економічних і психофізіологічних проблем. Розв’язання економічних завдань передбачає зростання продуктивності

Лукас

Лукас (Lucas) Роберт (н. 1937) – американський економіст, лауреат Нобелівської премії 1995 за “розвиток і застосування гіпотези про раціональні очікування, а також за внесок у макроекономічній аналіз та поглиблене трактування економічної політики”. Використання гіпотези

Стійкий екологічний розвиток

Стійкий екологічний розвиток – сутнісно новий тип екологічно безпечного соціально-економічного прогресу суспільства, за якого в економічній діяльності суб’єктів господарювання надається перевага екологічним критеріям збереження природи для майбутніх поколінь. Основними принципами такого розвитку є: 1)

Регулювання використання земель

Регулювання використання земель – перерозподіл повноважень власності між приватним власником і державою, в процесі якого поступово обмежується сфера приватної власності, свобода земельного власника і розширюється державне втручання в цей процес, поширюється суспільне використання землі.