Вартість товару

Вартість товару – уречевлена в товарі суспільно необхідна праця товаровиробників з урахуванням його якості та відносини економічної власності між людьми, що виникають у процесі виготовлення і обміну продукту внаслідок суспільного поділу праці й здійснюються

Міжнародні резервні активи

Міжнародні резервні активи – валютні ліквідні засоби, які мають у своєму розпорядженні держави (державні, офіційні органи, центральні банки, а також міжнародні банки і компанії) і використовують для платежів за міжнародними (зовнішніми) зобов’язаннями. Стан М.

Інфраструктура міжнародна

Інфраструктура міжнародна – комплекс галузей національних господарств та елементів інтернаціонального технологічного способу виробництва, які забезпечують реалізацію, функціонування та розвиток форм міжнародних економічних відносин і міжнародного співробітництва, а також сукупність економічних відносин, які виникають при

Слуцький

Слуцький Євген Євгенович (7.04.1880-1948) – видатний український економіст, математик і статистик. Народився в с. Нове Молозького повіту Ярославської губернії у сім’ї вчителя – вихователя семінарії. У 1886 сім’я С. переїхала до Житомира. У 1899

Нематеріальні активи банку

Нематеріальні активи банку – група об’єктів, які не мають матеріально-речового змісту, але є вирішальним чинником привласнення банком прибутку, а отже, визначення вартості. До таких груп об’єктів належать; 1) інтелектуальна власність (наявність ліцензій, інформація про

Спред

Спред (англ. spread – розповсюдження) – економічний захід, що застосовується для зменшення ризику, пов’язаного з коливанням цін; подібний до хеджування. С. є різницею в цінах між ф’ючерсними контрактами на один і той же товар

Кількісні методи в економіці

Кількісні методи в економіці – сукупність методів обробки статистичних даних для теоретичного аналізу законів розвитку економічної системи і регулювання макро – та мікроекономічних процесів. Основними К. м. в е. є: 1) облік виробництва, обміну,

Грошові зобов’язання

Грошові зобов’язання – 1) зобов’язання підприємства, фірми, компанії щодо виплати грошей, оплати рахунків та вимог, включаючи виплату нарахованої заробітної плати, пред’явлених платіжних вимог, виплату продекларованих дивідендів, сплати податків та інших платежів, повернення банківських позик

Система цін

Система цін – сукупність різних видів цін у межах окремих національних країн у процесі їх взаємодії, цілісність якої забезпечується виваженою ціновою політикою держави. Повніше сутність С. ц. розкривається у її функціях: 1) стимулятивній –

Манделл (Mundell) Роберт

Манделл (Mundell) Роберт (н. 1932) – відомий американський економіст, лауреат Нобелівської премії (1999) за аналіз монетарної та фіскальної політики в умовах різних валютних режимів і дослідження оптимальних зон валют. Народився в м. Кінгстон (Канада).