Тейлор

Тейлор Фредерік-Вінслоу (1856-1915) – американський інженер, автор першої теорії наукового менеджменту та видатний засновник її школи, запровадив новітню систему організації праці, яка стала елементом продуктивних сил кінця XVIII – початку XX ст. Т. винайшов

Ціна об’єкта роздержавлення

Ціна об’єкта роздержавлення (в т. ч. приватизації) – грошове вираження вартості об’єкта, що роздержавлюється, тобто переходить в інші типи та форми власності з урахуванням способів такого роздержавлення. В останньому, своєю чергою, по-різному відображається співвідношення

Корпорація

Корпорація (від лат. corporatio – об’єднання, співтовариство) – акціонерна компанія, у якій на основі централізації капіталів і заощаджень найманих працівників здійснюється колективне привласнення результатів виробничої діяльності залежно від величини отриманих на внесені кошти акцій.

Маркетинг промисловий

Маркетинг промисловий – процес взаємодії підприємств з організаціями-споживачами, які закуповують товари промислового призначення з метою наступного виробництва, використання для власних цілей чи перепродажу іншим споживачам. Організаціями-споживачами є інші промислові підприємства, підприємства гуртової та роздрібної

Омбудсмен

Омбудсмен – спеціально призначена Верховною Радою України особа, яка повинна спостерігати за дотриманням чинного законодавства щодо прав і свобод людини в діяльності державних органів; а в деяких країнах – за об’єднаннями і приватними особами.

Преміювання

Преміювання – виплата премії або додаткової винагороди працівникам за високу ефективність праці з метою стимулювання її зростання, зокрема за поліпшення якості продукції, економії живої та уречевленої праці тощо. П. с важливим засобом зміцнення стимулів

Закон як економічна категорія

Закон як економічна категорія – внутрішньо необхідні, сталі й суттєві зв’язки між основними протилежними сторонами, властивостями економічних явищ і процесів, між окремими стадіями і ступенями розвитку економічної системи, між різними системами, внаслідок еволюції яких

Політика інноваційна

Політика інноваційна – комплекс заходів і важелів держави та наддержавних органів, спрямованих на створення сприятливих умов для інноваційної діяльності, в тому числі формування інноваційних ідей і проектів, конструювання науково-дослідних зразків нововведень, їх освоєння і

Бюджетні ресурси

Бюджетні ресурси (бюджетные ресурсы) – бюджетні кошти, що надходять в державний бюджет у вигляді його доходів. Вони складають значну частину централізованих фінансових ресурсів країни. Б. р. використовуються для фінансування: розвитку народного господарства і його

Ціна нетто

Ціна нетто – чиста ціна товару на місці його купівлі-продажу, яка не включає знижки і надбавки, пов’язані з відмінністю базових умов постачання, субсидій тощо. Безпосередні виробники товарів і послуг продають свою продукцію комерсантам за