Криза економічна

Криза економічна – найважливіша фаза економічного циклу, в якій відбувається глибокий розлад економічної системи (в т. ч. її підсистем), а водночас тимчасове вирішення її суперечностей. Оскільки кожна з підсистем складається з окремих елементів, подальша

Методологія вимірювання бідності

Методологія вимірювання бідності – комплекс засобів та оцінки різних рівнів та видів бідності. Вимірювання бідності передбачає такі послідовні етапи: 1) окремі індивіди або домогосподарства ранжуються на основі одного чи кількох критеріїв матеріального та нематеріального,

Міжнародні розрахунки

Міжнародні розрахунки – грошові розрахунки між державами, підприємствами, організаціями, банками, окремими особами різних країн. Пов’язані із зовнішньою торгівлею, кредитами, інвестиціями, транспортними послугами, туризмом, утриманням дипломатичних представництв, різними некомерційними переказами коштів за кордон. Головне місце

Економічні блага

Економічні блага – сукупність матеріальних речей і послуг, які с предметом виробничої діяльності та обміну, використовуються для задоволення людських потреб і кількість яких обмежена порівняно з потребами, які вони задовольняють. Частину благ, що існують

Типи підприємств

Типи підприємств – класифікація підприємств залежно від основних типів власності, кількості зайнятих та інших критеріїв. Виділяють приватні, колективні, державні (за демократичної влади вони стають суспільними), наддержавні (в т. ч, транснаціональні) і змішані Т. п.

Система відносин економічної власності

Система відносин економічної власності – сукупність різноманітних типів і форм власності, які формуються і розвиваються в усіх сферах суспільного відтворення, і поступове підпорядкування в процесі історичного розвитку відносинам власності на засоби виробництва інших об’єктів

Маршалл

Маршалл (Marshall) Альфред (1842-1924) – всесвітньо відомий англійський економіст, засновник кембриджської школи політичної економії та неокласичного напряму економічної теорії. Народився в Лондоні. Головна праця М. – “Принципи політичної економії” (1890). В основу своєї теорії

Квазігроші

Квазігроші (лат. quasi – ніби, нібито) – за методологією МВФ, грошові засоби у безготівковій формі, що перебувають на строкових і ощадних вкладах у комерційних банках. К. є основним компонентом грошової маси; на його частку

Менеджменту цілі

Менеджменту цілі – усвідомлені менеджерами економічні та соціальні потреби та інтереси організацій, які втілюються у конкретних завданнях і діях заради досягнення бажаного результату. У діяльності суб’єкта та об’єкта управління М. ц. визначають концепцію та

Тендери, міжнародні торги

Тендери, міжнародні торги (англ. tender, від tend – обслуговувати) – конкурсна форма розміщення замовлень на закупку на світовому ринку обладнання або залучення підрядників для спорудження об’єктів, виконання інших робіт, включаючи надання інжинірингових (консультаційних, будівельних,