Капітал державно-монополістичний

Капітал державно-монополістичний – поєднання і зрощування державного капіталу з монополістичним, у процесі якого на державно-монополістичному ступені вищої стадії капіталізму відбувається їх діалектична взаємодія (взаємозумовленість, взаємопроникнення, взаємозаперечення) і на основі експлуатації найманої праці формується та

Методи ціноутворення

Методи ціноутворення – сукупність засобів і способів економічного обгрунтування цін у різних економічних системах залежно від інтересів виробників та споживачів, що базується на використанні низки відповідних економічних законів, форм і методів конкурентної боротьби. За

Ринкова вартість банку

Ринкова вартість банку – ціна, за якою може бути проданий банк за умов конкуренції і наявності необхідної інформації. Основними елементами, які формують Р. в. б., є: 1) фінансовий капітал; 2) інтелектуальний капітал (система знань

Немонополістичний сектор

Немонополістичний сектор – частина економіки розвинутих країн, де переважають дрібні та середні підприємства, які через механізм цін, контрактну систему тощо підпорядковуються крупному монополістичному, в т. ч. олігополістичному капіталу. До Н. с. входять: 1) Дрібнотоварне

Швидкість обертання оборотних засобів

Швидкість обертання оборотних засобів – один з показників ефективного використання оборотних фондів (матеріальних) і фондів обігу (грошових), які в процесі виробництва проходять три стадії і три функціональних форми (див. Кругооборот капіталу). Оборотність оборотних засобів

Страховика витрати

Страховика витрати – витрати, пов’язані з діяльністю страховика з виконання страхових операцій, з одного боку, і виконання ним ролі інвестора, з іншого. Перший вид витрат формує собівартість страхових послуг (операції, які становлять в середньому

Конфлікт

Конфлікт (лат. conflictus – зіткнення) – фаза розвитку суперечності (в т. ч. економічної), в якій сторони К. стають антагоністичними, або полярними, заперечують одна одну й переходять у більш розвинене явище чи процес з якісно

Белл

Белл (Bell Daniel, н. 1919) – відомий американський економіст і соціолог, автор концепції “постіндустріального суспільства”. В ній відкидається Марксова теорія суспільно-економічних формацій і на основі принципів формаційного підходу (в тому числі технологічного та наукового

Саймон (Simon) Герберт Александер

Саймон (Simon) Герберт Александер (1916- 2001) – відомий американський економіст, соціолог, психолог, автор досліджень з теорії інформації, організації, ухвалення рішень, штучного інтелекту та ін. Нобелівська премія з економіки присуджена йому “за новаторські дослідження процесу

Лізинг фінансовий

Лізинг фінансовий – лізинговий договір, в якому передбачено виплату впродовж терміну дії договору суми, яка дорівнює повній амортизації устаткування та частки прибутків від його використання, а лізингоотримувач набуває права викупу устаткування за залишковою вартістю