Філософія грошей

Філософія грошей – сенс існування грошей, що найповніше втілюється в їхній внутрішній (глибинній) сутності на різних етапах еволюції суспільства і виявляється в єдності всіх різноманітних і суперечливих форм їхнього розвитку в контексті вимог основних

Охорона навколишнього середовища

Охорона навколишнього середовища – комплекс заходів (правових, адміністративних, політичних, економічних і громадських), спрямованих на недопущення порушення екологічної рівноваги та ліквідацію наслідків таких порушень, на забезпечення довкілля, яке відповідає людині як соціобіологічній істоті. Найбільш раціональними

Бюджет військовий

Бюджет військовий – частина державного бюджету, яка спрямовується на військові потреби. У 1938 такий бюджет у США становив 1 млрд. дол., у 2005 – близько 450 млрд. дол., але наприкінці 90-х XX ст. був

Право власності

Право власності – санкціоноване державою законодавче закріплення вольових відносин власності між людьми у правових законах, актах і нормах, які є формою вияву відносин економічної власності. Найузагальненіші форми П. в. – володіння, розпорядження і користування.

Управління продуктивністю праці

Управління продуктивністю праці – управлінська діяльність, спрямована на вимірювання та оцінку досягнутого рівня продуктивності, планування стратегічне й оперативне, її зростання, комплексний контроль за засобами такого зростання, а також вимірювання та оцінка отриманих результатів. Найдоцільніше

Освіта вища

Освіта вища – освіта, спрямована на розвиток творчого мислення у студентів, засвоєння ними систематизованих наукових знань, формування відповідних навичок і вмінь, а також виховання духовних цінностей. За роки незалежності України кількість студентів значно зросла:

Дискримінація у зовнішній торгівлі

Дискримінація у зовнішній торгівлі – створення для юридичних і фізичних осіб однієї держави в їх торговельній діяльності на певній іноземній території гірших умов, ніж ті, які створені юридичним особам іншої держави. Суперечить принципам ООН

Державне регулювання фондових операцій

Державне регулювання фондових операцій – сукупність важелів і методів регулювання ринку цінних паперів з метою забезпечення нормального розвитку фондових бірж. Фондовий ринок, з одного боку, регулює біржовий комітет (див. Біржовий комітет). З іншого боку,