Професійна орієнтація

Професійна орієнтація – науково обгрунтована система форм, методів і засобів впливу на людину з метою раціоналізації її професійного самовизначення і вибору на основі врахування особистісних характеристик та інтересів індивіда, а також узгодження з інтересами

Управління конфліктами в колективі

Управління конфліктами в колективі – комплекс методів, які власники і менеджери підприємств використовують для ефективного управління конфліктними ситуаціями та їх усунення. Вибір методів залежить від характеру конфліктів (функціональні сприяють підвищенню ефективності організації, поліпшенню відносин

Ціна державна

Ціна державна – ціна, встановлена державою на товари і послуги, що виготовляються в державному секторі. У розвинених країнах світу Ц. д. була, як правило, монопольно низькою (нерідко – нижчою за витрати виробництва). Після роздержавлення

Темпи економічного зростання

Темпи економічного зростання – відносний показник, який характеризує результати і динаміку економічного розвитку, показує приріст виробленої за певний час у народному господарстві продукції порівняно з базовим рівнем. Визначається за формулою: де Ч – темп

Облік фінансовий

Облік фінансовий – вид бухгалтерського обліку, який охоплює діяльність з підготовки фінансової звітності для зовнішніх користувачів організації (партнерів, клієнтів, банків, державних податкових і статистичних органів та ін.). О. ф. базується на системі подвійного запису

Теорії та концепції трансформації перехідної економіки

Теорії та концепції трансформації перехідної економіки – концепції про сутність і шляхи трансформації перехідної економіки, що розробляються представниками різних напрямів економічної теорії і на основі яких будуються певні моделі такої економіки. В період т.

Торговий дім

Торговий дім – вид торгової фірми, що купує товар у виробників або оптових продавців своєї країни і перепродує його за кордоном, та навпаки. Сучасний Т. д. – це асоціація торгових, виробничих та інших підприємств,

Масштаб цін

Масштаб цін – вагова кількість металу, законодавчо закріплена у країні як грошова одиниця, яка за металевого обігу є засобом вимірювання цін усіх товарів. З 1935 у США 1 дол., згідно із законом, дорівнював 0,