Криза платіжного балансу

Криза платіжного балансу – криза, під час якої зовнішні зобов’язання країни значно перевищують суму надходжень від експорту товарів і послуг, а також від трансфертних платежів прямих і портфельних іноземних інвестицій, банківських кредитів тощо. Так,

Завдаток

Завдаток – 1) гарантійний внесок у формі грошової суми або інших майнових цінностей, який при укладанні договору один економічний суб’єкт передає іншому як гарантію виконання взятих на себе зобов’язань. Якщо особа, яка дала 3.,

Економіка інформаційна

Економіка інформаційна – найрозвиненіший тип економіки, що розглядається з боку речового змісту (отже, не враховує тип суспільної форми), яка виникає на основі інформаційної революції і базується на інформаційній технології, якісно нового типу основної продуктивної

Класифікація інновацій за ступенем новизни

Класифікація інновацій за ступенем новизни – поділ інновацій на однорідні групи залежно від ступеня їх новизни та сфери застосування. Щодо продукту або технологічного процесу (чи елементів, якщо вони змінюють функції або характеристики продукту чи

Ціль організації

Ціль організації – бажаний й очікуваний результат, якого необхідно досягти шляхом активної і цілеспрямованої діяльності членів організації для задоволення колективних та індивідуальних потреб. Доцільно розрізняти три найважливіших види Ц. о. (виокремив російський учений А.

Активні операції банку

Активні операції банку (активные операции банка) – операції, за допомогою яких банки розміщують ресурси, що є в їхньому розпорядженні. Поділяються на кредитні операції та банківські інвестиції. Кредитні операції – це видача та погашення різноманітних

Механізм захисту інтелектуальної власності

Механізм захисту інтелектуальної власності – система заходів, спрямованих на захист авторських прав і прав, пов’язаних з іншими видами інтелектуальної власності, та запобігання збиткам від недобросовісної конкуренції, внаслідок чого посилюється економічна безпека країни. Особливістю інтелектуальної

Екологічний ефект

Екологічний ефект – зміни умов природного життєвого середовища /довкілля/, кількості та якості природних ресурсів. Такі зміни можуть мати як позитивний, так і негативний характер – поліпшення або погіршення природних життєвих умов, збільшення або зменшення