Закон адекватності виробничих відносин рівню і характеру продуктивних сил (Закон адекватності)

Закон адекватності виробничих відносин рівню і характеру продуктивних сил (Закон адекватності) – загальний економічний закон, який виражає внутрішньо необхідні, суттєві та сталі зв’язки між прогресом продуктивних сил та еволюцією виробничих відносин (або відносин економічної

Страхові компанії (товариства)

Страхові компанії (товариства) – організації, що займаються страховими операціями, відшкодовують на певних умовах збитки юридичних та фізичних осіб. Кошти для цього нагромаджуються за рахунок страхових внесків. У країнах з соціальною ринковою економікою існує два

Торговельне товариство

Торговельне товариство – юридична особа, яка займається господарською діяльністю (оптова і роздрібна торгівля, підприємницька діяльність у промисловості, будівництві, сільському господарстві, транспорті, житлово-комунальному секторі), Розрізняють повні та командитні товариства і компанії. Повне Т. т. об’єднує

Закон Вернадського

Закон Вернадського – сформульований на основі концепції ноосфери закон, що виражає внутрішньо необхідні, сталі і суттєві зв’язки між хаотичним розвитком системи людина – природа, поглибленням суперечностей цієї системи в межах біосфери і соціально-економічною невідворотністю

Вернадський Іван Васильович

Вернадський Іван Васильович (1821 – 1884) – відомий український економіст. Батько В. І. Вернадського. Обгрунтував положення про те, що до аналізу потреб слід включати все суспільство й окрему людину (колективні потреби на той час

Абстрактне і конкретне в економічному дослідженні (Абстрактне і конкретне)

Абстрактне і конкретне в економічному дослідженні (Абстрактне і конкретне) – важливі елементи діалектичного методу дослідження, які використовуються як окремо, так і в органічній єдності для пізнання сутності економічних явищ і процесів. Абстрактне сучасна наука

Методи визначення продуктивності праці

Методи визначення продуктивності праці – розрахунок ефективності, результативності праці у натуральному, трудовому і вартісному показниках. Натуральні показники зручні для визначення продуктивності праці за однорідного виробництва, незмінного асортименту виробів упродовж тривалого часу. Трудові показники –

Концепції недоспоживання

Концепції недоспоживання – ідеї, положення окремих авторів, які головною причиною економічних криз за капіталізму вважають недостатні обсяги особистого споживання. Засновник К. н. – швейцарський економіст С. Сісмонді. Він стверджував, що в процесі розвитку капіталізму

Освіта

Освіта – 1) галузь господарства країни, яка об’єднує організації, заклади та установи, що у процесі навчання, виховання, підготовки педагогічних і наукових кадрів та ін. забезпечують функціонування і розвиток системи освіти; 2) система знань, умінь,

Андеррайтер

Андеррайтер (англ. underwriter – той, що підписує) – 1) маклер з операцій з цінними паперами; 2) у банківській діяльності, на ринку цінних паперів – фізична або юридична особа, яка гарантує емітенту (акцій або інших