Страхування

Страхування – система відносин економічної власності та організаційно-економічних відносин між різними суб’єктами страхового ринку з приводу створення страхових резервів (фондів) та їх використання для відшкодування різних видів витрат, збитків з боку фізичних та юридичних

Спосіб виробництва

Спосіб виробництва – спосіб поєднання безпосередніх виробників із засобами виробництва, єдність і взаємодія суперечливих сторін у межах технологічного, суспільного та економічного С. в. Розрізняють техніко-економічне, соціально-економічне та економічне поєднання. Техніко-економічне поєднання зводиться до безпосереднього

Форма і зміст в економічному дослідженні

Форма і зміст в економічному дослідженні – категорії діалектики, у взаємодії яких зміст як визначальна сторона означає сукупність частин і елементів цілісної економічної системи, зв’язків і відношень між ними (а отже, суперечностей, тенденцій розвитку

Сукупний платіжний оборот

Сукупний платіжний оборот – органічне поєднання грошового та платіжного обороту, внаслідок якого формується система грошових потоків. Своєю чергою, платіжний оборот – це рух грошей та інших засобів платежу, завдяки якому вони виконують функцію засобу

Баланс бухгалтерський

Баланс бухгалтерський (баланс бухгалтерский) – одна з найважливіших форм бухгалтерської звітності, що відображає стан, обсяги, склад, розміщення, використання і джерела формування матеріальних, фінансових засобів підприємств, організацій, установ різних форм власності на певну дату –

Домашні господарства

Домашні господарства – господарства, які ведуть одна або кілька осіб, що мають спільне житло, з метою розширеного відтворення передусім людини економічної на основі кінцевого споживання продуктів сфери матеріального та нематеріального виробництва. Поняття “Д. г.”

Закон адекватності виробничих відносин рівню і характеру продуктивних сил (Закон адекватності)

Закон адекватності виробничих відносин рівню і характеру продуктивних сил (Закон адекватності) – загальний економічний закон, який виражає внутрішньо необхідні, суттєві та сталі зв’язки між прогресом продуктивних сил та еволюцією виробничих відносин (або відносин економічної

Страхові компанії (товариства)

Страхові компанії (товариства) – організації, що займаються страховими операціями, відшкодовують на певних умовах збитки юридичних та фізичних осіб. Кошти для цього нагромаджуються за рахунок страхових внесків. У країнах з соціальною ринковою економікою існує два