Економіка і мораль

Економіка і мораль – взаємодія (взаємопроникнення, взаємозумовленість, взаємозаперечення тощо) моральних принципів і норм з різними елементами економічної системи на всіх етапах розвитку суспільства. На нижчій стадії розвитку капіталізму, коли переважала приватнокапіталістична власність та механізм ринкового саморегулювання, домінували егоїстичні інтереси капіталістів, спрямовані на якнайшвидше збагачення шляхом жорстокої експлуатації найманої праці. За сучасних умов ці ідеї проповідують представники неокласичного напряму економічної

теорії, передусім неоконсерватори. Вони дотримуються, зокрема, ідеї ринкової моралі, в якій взаємодія окремого індивіда або сім’ї з суспільством та компаніями і фірмами, а також у межах окремої сім’ї здійснюється шляхом укладання контрактів та угод (див. Сімейної економіки концепція). Така ідеологія грунтується на необмежених можливостях ринкового механізму саморегулювання й значною мірою ігнорує численні глибокі вади ринкової економіки. Ці ідеї за сучасних умов не здатні консолідувати і сформувати цілісну національну економічну систему, національну ідентичність народу, підривають принципи та
цінності християнської економіки (див. Принципи християнської економіки). За сучасних умов, коли домінують колективні типи та форми власності (акціонерна, кооперативна та ін.), а ядром господарського механізму стало державне регулювання економіки, яке доповнюється наднаціональним, певною мірою долається егоїзм приватних капіталістів, а отже, соціал-дарвініст – ська мораль ринкового механізму. З метою теоретичного обгрунтування повної відсутності такої моралі багато західних учених проповідують концепції соціальної відповідальності великого бізнесу, згідно з яким основною метою діяльності могутніх корпорацій є задоволення суспільних потреб. Проте навіть за визнанням Дж. Сороса, “ринкові цінності не можуть виконувати соціальну функцію, корпорації орієнтуються не на створення робочих місць – вони наймають людей (якомога менше й дешевше) тільки задля прибутків”. Цей основний мотив діяльності частково долається у розвинених країнах світу тією мірою, якою здійснюється процес соціалізації капіталістичної економіки. В Україні за роки незалежності привласнення максимальних прибутків здійснюється на недержавних та квазіколективних підприємствах шляхом посилення експлуатації найманої праці, економії на техніці безпеки, використання дешевої дитячої праці тощо. Якісно новою стороною у взаємодії Е. і м. в 70-х XX ст. стало активне використання моральних мотивів та стимулів найманих працівників на великих корпораціях у розвинених країнах світу.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Особливості організації і життєдіяльності багатоклітинних організмів.
Ви зараз читаєте: Економіка і мораль