Економіка

Перехід від планової до ринкової економіки

РОЗДІЛ І Вступ до економічної теорії Тема 1.5. Моделі ринкової, планової та змішаної економіки 5. Перехід від планової до ринкової економіки Перехід кожної країни від планової (командної) до ринкової економіки є особливим. Але навіть

Чим керується людина, задовольняючи свої потреби?

РОЗДІЛ І Вступ до економічної теорії Тема 1.3. Споживач в економіці: його поведінка та особливості вибору 4. Чим керується людина, задовольняючи свої потреби? Якщо виходити лише з власного досвіду, то кожен скаже, що людина

Моделі ринкової економіки

РОЗДІЛ І Вступ до економічної теорії Тема 1.5. Моделі ринкової, планової та змішаної економіки 3. Моделі ринкової економіки Сучасна ринкова економіка у різних країнах існує в різних формах. Розрізняють такі її форми, або, як

Продукт та ефективність виробництва

РОЗДІЛ І Вступ до економічної теорії Тема 1.2. Зміст основних економічних процесів та явищ 6. Продукт та ефективність виробництва Продукт, який є результатом виробництва, можна класифікувати за видами (сферами) економічної діяльності та за призначенням.

Змішана економіка

РОЗДІЛ І Вступ до економічної теорії Тема 1.5. Моделі ринкової, планової та змішаної економіки 6. Змішана економіка Ринкову економіку розвинутих країн досить часто називають змішаною. Термін “змішана економіка” (“mixed” economy) широко вживається у сучасній

Крива виробничих можливостей

РОЗДІЛ І Вступ до економічної теорії Тема 1.4. Проблема обмеженості ресурсів та вибору виробник А 3. Крива виробничих можливостей Логічним продовженням таблиці альтернативних варіантів використання ресурсів є крива виробничих можливостей (див. графік 1.4.1). Графік

Які засоби застосовують в економічному дослідженні?

РОЗДІЛ І Вступ до економічної теорії Тема 1.1. Що і для чого вивчає економічна наука, її місце серед інших наук 4. Які засоби застосовують в економічному дослідженні? Арсенал засобів економічної науки є досить різноманітним.

Фактори (ресурси) виробництва

РОЗДІЛ І Вступ до економічної теорії Тема 1.2. Зміст основних економічних процесів та явищ 5. Фактори (ресурси) виробництва Процес виробництва завжди є результатом взаємодії відповідних факторів, які в економічній науці одержали назву фактори (ресурси)

Економічна конкуренція як рушій ринкової економіки

РОЗДІЛ II Фундаментальні поняття ринкової економіки та ринкова інфраструктура Тема 2.1. Основні проблеми економіки та їх ринкове розв”язання 3. Економічна конкуренція як рушій ринкової економіки За своїм первинним значенням конкуренція (concurrere – лат.) –

Зміст основних проблем економіки

РОЗДІЛ II Фундаментальні поняття ринкової економіки та ринкова інфраструктура З деякими принципами ринкової економіки ми ознайомились у попередній темі. Тепер перед нами постає завдання поглибити ці уявлення. Таке поглиблення вимагає розгляду внутрішніх механізмів ринкової
Page 1 of 41234