Загальні характеристики виробництва

РОЗДІЛ І Вступ до економічної теорії Тема 1.2. Зміст основних економічних процесів та явищ Хоча економічні відносини дуже різноманітні, в їх складі можна виокремити ті процеси і явища, які ми називаємо основними. Такими вони

Форми прояву монополізму

РОЗДІЛ II Фундаментальні поняття ринкової економіки та ринкова інфраструктура Тема 2.1. Основні проблеми економіки та їх ринкове розв”язання 5. Форми прояву монополізму Типовими формами об’єднань, що спричиняють монополізацію певної частини економіки, є картель, синдикат,

Обмеженість виробничих ресурсів

РОЗДІЛ І Вступ до економічної теорії Тема 1.4. Проблема обмеженості ресурсів та вибору виробник А Факт обмеженості виробничих ресурсів, який лише згадувався у попередніх темах, у цій темі стає предметом ретельного аналізу. Зокрема, тут

Технологічні способи виробництва

РОЗДІЛ І Вступ до економічної теорії Тема 1.2. Зміст основних економічних процесів та явищ 2. Технологічні способи виробництва Спосіб поєднання праці та засобів виробництва використовують як критерій при визначенні технологічних етапів розвитку виробництва, які

Роль економічної науки в житті суспільства та окремої людини

РОЗДІЛ І Вступ до економічної теорії Тема 1.1. Що і для чого вивчає економічна наука, її місце серед інших наук 3. Роль економічної науки в житті суспільства та окремої людини Розглянемо, яке значення має

Дійові особи (суб’єкти) економічних відносин

РОЗДІЛ І Вступ до економічної теорії Тема 1.1. Що і для чого вивчає економічна наука, її місце серед інших наук 2. Дійові особи (суб’єкти) економічних відносин Маючи певні уявлення про те, що вивчає економічна

Оптимальна, або найкраща з можливих варіантів, поведінка споживача

РОЗДІЛ І Вступ до економічної теорії Тема 1.3. Споживач в економіці: його поведінка та особливості вибору 5. Оптимальна, або найкраща з можливих варіантів, поведінка споживача Споживач купує не один товар, а набір споживчих благ,

Необхідність та суть вибору альтернативних варіантів використання ресурсів

РОЗДІЛ І Вступ до економічної теорії Тема 1.4. Проблема обмеженості ресурсів та вибору виробник А 2. Необхідність та суть вибору альтернативних варіантів використання ресурсів В умовах обмеженості ресурсів, як зазначалося вище, перед суспільством і

Економіка

РОЗДІЛ І Вступ до економічної теорії Тема 1.1. Що і для чого вивчає економічна наука, її місце серед інших наук Розуміння змісту економічних явищ потрібне кожній людині не менше, ніж знання з хімії чи

Організаційні форми виробництва

РОЗДІЛ І Вступ до економічної теорії Тема 1.2. Зміст основних економічних процесів та явищ 3. Організаційні форми виробництва Зміст виробництва розкривається також у його організаційних формах, до яких належать: поділ праці, обмін діяльністю, управління
Page 2 of 41234