Взаємозв”язок основних виробничих процесів

РОЗДІЛ І Вступ до економічної теорії Тема 1.2. Зміст основних економічних процесів та явищ 7. Взаємозв”язок основних виробничих процесів – виробництва, споживання та розподілу Виробництво у будь-якому суспільстві здійснюється заради споживання. В іншому випадку,

Досконала і недосконала конкуренція

РОЗДІЛ II Фундаментальні поняття ринкової економіки та ринкова інфраструктура Тема 2.1. Основні проблеми економіки та їх ринкове розв”язання 4. Досконала і недосконала конкуренція Розглянутий нами механізм розв’язання ринком фундаментальних економічних проблем що виробляти, як

Особливості та принципи ринкової економіки

РОЗДІЛ І Вступ до економічної теорії Тема 1.5. Моделі ринкової, планової та змішаної економіки 2. Особливості та принципи ринкової економіки Які особливості має ринкова економіка? Перше: домогосподарства і підприємства беруть участь у кругообігу як

Структура виробництва

РОЗДІЛ І Вступ до економічної теорії Тема 1.2. Зміст основних економічних процесів та явищ 4. Структура виробництва Виробництво може бути структуроване по-різному. Важливим підходом є його розгляд з точки зору поділу на матеріальне та

Зв”язки економічної науки з іншими науками

РОЗДІЛ І Вступ до економічної теорії Тема 1.1. Що і для чого вивчає економічна наука, її місце серед інших наук 5. Зв”язки економічної науки з іншими науками Кожна наука певним чином пов’язана з іншими.

Економічний кругообіг

РОЗДІЛ І Вступ до економічної теорії Тема 1.5. Моделі ринкової, планової та змішаної економіки Спосіб організації економічного життя суспільства називається економічною системою. Розкрити особливості економічного життя суспільства – означає показати, як узгоджується діяльність багатьох

Зміст потреб

РОЗДІЛ І Вступ до економічної теорії Тема 1.3. Споживач в економіці: його поведінка та особливості вибору Довічна важливість (актуальність) економічної науки пов’язана з двома обставинами: непогамовністю (необмеженістю) і постійною змінюваністю потреб, з одного боку,

Кругообіг, особливості та принципи планової (командної) економіки

РОЗДІЛ І Вступ до економічної теорії Тема 1.5. Моделі ринкової, планової та змішаної економіки 4. Кругообіг, особливості та принципи планової (командної) економіки Скориставшись схемою 1.5.2, розглянемо особливості кругообігу планової (командної) економіки. Схема 1.5.2 Кругообіг

Закономірності економічної поведінки виробника

РОЗДІЛ І Вступ до економічної теорії Тема 1.4. Проблема обмеженості ресурсів та вибору виробник А 4. Закономірності економічної поведінки виробника Якщо ми маємо суспільство, в якому ніхто не примушує виробника до змін обсягів виробництва,

Безмежність потреб

РОЗДІЛ І Вступ до економічної теорії Тема 1.3. Споживач в економіці: його поведінка та особливості вибору 3. Безмежність потреб Потреби людей безмежні. Ця безмежність породжена, по-перше, людською фантазією. По-друге, на потреби в ринковій економіці
Page 3 of 41234