ЕКСКУРСІЯТип уроку: урок-екскурсія.

Мета: створювати умови для наближення змісту фізики до реального життя, сприяти спостереженню та дослідженню учнями явищ природи і процесів життєдіяльності суспільства; розширювати науковий світогляд школярів, формувати в них життєво необхідні компетентності; посилювати практичну та професійно-орієнтаційну спрямованість навчально-виховного процесу.

Хід уроку

ЗАУВАЖЕННЯ

Учителеві рекомендовано організувати комплексну екскурсію, яка охоплює широке коло питань основ наук і проводиться наприкінці

вивчення розділу або навчального року з метою узагальнення знань та вмінь учнів.

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПРОГРАМИ

До початку проведення кожної екскурсії вчителеві слід добре вивчити об’єкт, ознайомитися зі спеціальною літературою за темою екскурсії, правильно спланувати її проведення. У плані проведення екскурсії слід передбачити мету та дидактичні завдання, послідовність огляду екскурсійного об’єкта, завдання

для учнів (спільні, групові або індивідуальні), використання екскурсійного матеріалу для подальшої роботи тощо.

Проведення екскурсій може здійснюватися як професійним екскурсоводом, так і безпосередньо вчителем. Напередодні екскурсії вчитель має ознайомити школярів із планом її проведення, поставити низку запитань, відповіді на які учні повинні дізнатися під час огляду. З метою підвищення зацікавленості школярів екскурсією, сприяння розвитку в них ініціативи та самостійності можна запропонувати індивідуальні та групові завдання щодо вивчення окремих об’єктів, складання задач, збирання колекційного матеріалу, підготовки звітних матеріалів.

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Обов’язковою умовою проведення екскурсії є цільовий інструктаж учнів з безпеки життєдіяльності.

Підбиття підсумків екскурсій може здійснюватися в різних формах:

– бесіди, під час якої вчитель з’ясовує враження учнів від об’єкта, обговорює найважливіші етапи екскурсії;

– конференції, під час якої учні звітують щодо виконання запропонованих раніше завдань (проектів);

– диспуту, під час якого учні висловлюють власну позицію щодо побаченого та почутого;

– виставки колекцій, стіннівок, малюнків, альбомів тощо.

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

– Вивчити конспект.

– Завдання за підручником:

_____________________________________________________

_____________________________________________________

– Завдання за задачником:

_____________________________________________________

_____________________________________________________

– Додаткове завдання: написати стислий звіт про екскурсію

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Додаток

Тема

Орієнтовна екскурсія

Розділ 1. Фізика як природнича наука. Пізнання природи

– Науково-дослідний інститут фізичного напряму, наукова лабораторія.

– Меморіальні місця міста, пов’язані з видатними вченими-фізиками (дім, у якому народився вчений, установа, у якійпрацював, музей тощо)

Розділ 2. Механічний рух

– Диспетчерська залізничного вокзалу, автовокзалу, аеропорту, морського порту

Розділ 3. Взаємодія тіл. Сила

– Завод або інше виробниче підприємство

Розділ 4. Механічна робота та енергія

– Електростанція.

– Будівельний майданчик, на якому працюють різні механізми.

-Кар’єр з видобутку корисних копалин, на якому працюють різні механізми

Приклад звіту про екскурсію на виробництво

1. Назва підприємства.

2. Мета екскурсії.

3. Яку продукцію випускає підприємство?

4. Із практичним застосуванням яких фізичних явищ ознайомилися вході екскурсії?

5. Висновки.

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Типи текстів.
Ви зараз читаєте: ЕКСКУРСІЯ