Експропріація

Експропріація (пізньолат. expropriatio – позбавлення власності) – примусове безоплатне або оплачуване (частково або повністю) відкрите чи завуальоване позбавлення власності окремого соціального класу, верстви чи прошарку державними органами, а також іншим класом, соціальною верствою тощо. Об’єктом Е. залежно від критеріїв класифікації є: нерухоме (земля, будівлі) і рухоме (предмети розкошів, цінні папери) майно; окремі підприємства й галузі промисловості; об’єкти економічної (дороги, мости, канали) та соціальної (заклади науки, культури,

охорони здоров’я) інфраструктури. Історично першими прикладами Е. було захоплення общинних земель родовою аристократією в рабовласницькому суспільстві. За капіталізму Е. здійснювалася під час первісного нагромадження капіталу. Найбільших масштабів досягла після другої світової війни і відбувалася переважно у формі націоналізації галузей промисловості. Е. здійснювалася безкоштовно (конфіскація підприємств колишніх воєнних злочинців і колабораціоністів, націоналізація муніципальних підприємств у Франції, які виробляли електроенергію та ін.), з частковою, повною та надмірною компенсацією. Націоналізація
базових галузей в Англії була здійснена лейбористським урядом так, що колишнім власникам виплатили понад 3 млрд. фунтів стерлінгів, що в кілька разів перевищувало їх реальну вартість. Залежно від того, виплачується винагорода чи ні, розрізняють реквізицію і конфіскацію. Найкращим і найдешевшим варіантом Е. Маркс вважав можливість викупити у великої буржуазії засоби виробництва – як метод компромісу з метою їх мирного підпорядкування і залучення до суспільного виробництва. Специфічна Е. значної частки державної власності на користь кланово-номенклатурної еліти здійснювалася в Україні в 90-х XX – на початку XXI ст. під час роздержавлення, в т. ч. приватизації через значне заниження вартості приватизованих об’єктів, доведення рентабельних підприємств до банкрутства, знецінення приватизаційних сертифікатів, створення штучної кризи неплатежів та ін. Е. значної частки домашнього майна відбулася через масштабне знецінення трудових заощаджень, невиплату недостатньо проіндексованих вкладів тощо.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Будова клітини прокаріотів.
Ви зараз читаєте: Експропріація