Екзистенційний та есенційний підходи до витлумачення людини і світу


Філософія світ людини

Екзистенційний та есенційний підходи до витлумачення людини і світу

Передусім з’ясуємо зміст термінів, котрі містяться в назві даної лекції. Традиційно поняття “existentia” означало у філософії “дійсність” на відміну від “essentia” як “можливості” (на це вказує М. Гайдеггер у “Листі про гуманізм”). Згодом же їх почали вживати у латиномовному значенні, де “existentia” є “існування” на відміну від “essentia”як “сутність”.
Так ось філософські уявлення про людину, котрі, як ми вже наголошували в попередніх лекціях, прагнули передусім збагнути сутність цієї істоти, досить тривалий час, принаймні починаючи від Платона, тяжіли до того, аби розглядати людську сутність (essentia) як таку, котра передує існуванню (existentia).

Синтаксичний розбір складного безсполучникового речення.
Ви зараз читаєте: Екзистенційний та есенційний підходи до витлумачення людини і світу