Електричне коло1-й семестр

ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ЯВИЩА

2. Електричний струм

Урок 4/10

Тема. Електричне коло

Мета уроку: з’ясувати, з яких частин складається електричне коло; пояснити учням призначення кожної частини електричного кола.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

План уроку

Контроль знань

5 хв.

1. Для чого потрібне джерело струму?

2. Які перетворення енергії відбуваються всередині джерела струму?

3. Види джерел струму.

4. Який принцип роботи гальванічного

елемента? Акумулятора?

Демонстрації

8 хв.

1. Збирання найпростіших електричних кіл.

2. Таблиці з умовними позначками складових електричних кіл

Вивчення нового матеріалу

25 хв.

1. Збираємо електричне коло.

2. Вивчаємо електричне коло.

3. Ознайомлюємося з електричними схемами

Закріплення вивченого матеріалу

7 хв.

Навчаємося розв’язувати задачі

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Збираємо електричне коло

Ознайомлення з електричним колом можна почати з фронтального експерименту. Складаємо

електричне коло з батареї гальванічних елементів (чи іншого джерела струму), низьковольтної лампочки, підвідних проводів і ключа. Після збирання кола вчитель на дошці, а учні в зошиті креслять схему цього кола, використовуючи умовні позначки складових електричного кола.

У найпростіших випадках електричне коло складається з:

1) джерела струму;

2) системи з’єднувальних проводів і керуючих пристроїв;

3) споживача електричної енергії.

2. Вивчаємо електричне коло

Будь-яке електричне коло складається з двох ділянок: внутрішньої та зовнішньої. У внутрішній ділянці (у джерелі струму) під час роботи з поділу заряджених частинок відбувається перетворення механічної, внутрішньої чи якої-небудь іншої енергії на електричну.

Електричне поле виконує роботу з переміщення електричних зарядів у зовнішній ділянці кола, до якої належать приймач електричної енергії, з’єднувальні проводи та ключ. У цій ділянці кола енергія електричного поля перетворюється на інші види енергії.

Електричне коло

Під час замикання кола електричне поле джерела струму поширюється вздовж зовнішньої частини кола зі швидкістю, близькою до швидкості світла (300 000 км/с), вільні заряджені частинки практично одночасно починають рухатися спрямовано – у колі з’являється струм.

За напрямок струму умовно прийняли той напрямок, у якому могли б рухатися в провіднику позитивно заряджені частинки, тобто напрямок від позитивного полюса джерела струму до негативного.

Необхідно враховувати, що це зовсім не означає, що в колі рухаються позитивно заряджені частинки. Так, у металах носіями струму є негативні електрони. А це означає, що після замикання кола електрони під дією електричного поля будуть рухатися від негативного полюса джерела струму до позитивного, тобто напрямок руху електронів протилежний прийнятому напрямку електричного струму.

3. Ознайомлюємося з електричними схемами

Уміння креслити схеми електричних кіл і читати готові схеми набувається школярами під час виконання вправ, що виконують

Ся як на даному уроці, так і на наступних уроках. Корисними є завдання зі складання схем електропроводки, наприклад: накресліть схему кола, що містить джерело струму й дві електричні лампи, кожну з яких вмикають своїм вимикачем.

На завершення уроку, щоб розібратися в сутності явищ, що відбуваються в електричному колі, корисно звернутися до його гідродинамічної аналогії. Гідродинамічна аналогія допомагає пояснити ряд складних для учнів питань:

А) роль джерела струму в електричному колі;

Б) місце вимикача в електричному колі;

В) які електричні заряди рухаються в електричному колі;

Г) пояснення відмінності між незначною швидкістю носіїв струму й практично миттєвим поширенням струму в колі.

Питання до учнів у ході викладу нового матеріалу

– Яке призначення джерела струму в електричному колі?

– Які джерела електричного струму вам відомі? Яке їх призначення?

– Яке електричне коло називають замкненим? Розімкненим?

– Напрямок руху яких частинок приймають за напрямок струму?

– Струм на деякій ділянці кола створюється упорядкованим рухом електронів. Який напрямок має струм на цій ділянці?

ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1). Навчаємося розв’язувати задачі

1. Намалюйте схему з’єднання батарейки, двох лампочок і двох ключів. Увімкнення і вимикання кожної лампочки здійснюється “своїм” ключем.

2. Намалюйте схему з’єднання батарейки, лампочки, дзвоника й двох ключів, за якої лампочка загоряється, коли увімкнуто дзвоник, але може бути ввімкнена і в разі, якщо дзвоник не працює.

3. Намалюйте схему з’єднання батарейки, двох лампочок і трьох ключів, за якої ввімкнення та вимикання кожної лампочки здійснюється “своїм” ключем, а розмикання третього ключа дозволяє вимкнути обидві лампочки.

4. Трамвайна лінія, на відміну від тролейбусної, має тільки один електричний провід. Як у цьому випадку створюється замкнене коло?

Що ми дізналися на уроці

– Електричне коло складається з:

1) джерела струму;

2) системи з’єднувальних проводів і керуючих пристроїв;

3) споживача електричної енергії.

– За напрямок струму умовно прийняли той напрямок, у якому могли б рухатися у провіднику позитивно заряджені частинки, тобто напрямок від позитивного полюса джерела струму до негативного.

Домашнє завдання

1. Підр.: § 8.

2. Зб.:

Рів1 – № 4.15; 4.16; 4.17; 4.18.

Рів2 – № 4.19; 4.34; 4.35; 4.36.

Рів3 – № 4.37, 4.41; 4.42.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Как определить тему прочитанного текста.
Ви зараз читаєте: Електричне коло