Елементи антропометрії в ергономіці


РОЗДІЛ 3. ХУДОЖНЄ КОНСТРУЮВАННЯ ОБ”ЄКТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЕРГОНОМІКА В СТРУКТУРІ ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

§ 9 Елементи антропометрії в ергономіці

Важливою є художня адаптація предметів оточуючого середовища до людини, щоб їй було зручно і приємно ними користуватися. Машина має бути додатком до людини у будь-якому виробничому середовищі, а для цього необхідні антропометричні вимірювання (рис. 66).

Елементи антропометрії в ергономіці

Рис. 66. Машина – додаток до людини

Одне з найважливіших понять ергономіки “анатомія

людини”. Людина є мірою всіх речей (Протагор). Людина творить форми предметів за власного анатомічною матрицею або за природними аналогами, що видно з рис. 67.

Знаменитий французький зодчий Ле Корбузьє зазначає, що одиницями вимірювання тривалий час слугували частини тіла людини: фут – середня довжина підошви, дюйм – довжина фаланги великого пальця, п’ядь – віддаль між великим і вказівним пальцями. “Архітектура побудована на “футі-дюймі” пройшла через століття: впевнено і неперервно” (Ле Корбузьє) (рис. 68).

Елементи антропометрії в ергономіці

Елементи антропометрії в ергономіці

Елементи антропометрії в ергономіці

class=""/>

Рис. 67. Біонічні і анатомічні аналоги форм в автомобілях: яка тварина на який автомобіль схожа?

Елементи антропометрії в ергономіці

Рис. 68. Модулор французького зодчого Ле Корбузьє

Елементи антропометрії в ергономіці

Рис. 69. Членування тіла людини пропорцією “золотого перетину”: кожна цифра “Модулора” відповідає певному положенню тіла людини

Ле Корбузьє написав книгу “Модулор” про вимірювальний прилад, в основу якого поклав зріст людини і математику: зріст – 1,829 м і “золотий перетин”. Одиниці вимірювання, зумовлені пропорціями тіла людини, послідовно збільшуються і зменшуються. Кожне наступне членування пов’язане з попереднім “золотим перетином” (рис. 69).

Значення Модулора в тому, що він, як матриця, продукував реальні розміри речей і красиві пропорції. Його можна використовувати у техніці й архітектурі. Машина і меблі також повинні конструюватися у відповідності з пропорціями тіла людини (рис. 70).

Розглянемо приклад пластичного формотворення стільця. Де повинна знаходитися його спинка відносно сидіння? Для цього існує базова Лінія Акерблома (230 мм) – середня статистична величина того, де хребет має згин всередину (біля пояса). На віддалі 230 мм передбачається опора спинки

Елементи антропометрії в ергономіці

Рис. 70. Сидіння для праці і відпочинку

Елементи антропометрії в ергономіці

Рис. 71. Ергономічні параметри. Антропометрична схема

Елементи антропометрії в ергономіці

Рис. 72. Компонування кухні

Елементи антропометрії в ергономіці

Рис. 73. Обладнання вітальні

Елементи антропометрії в ергономіці

Рис. 74. Облаштування шаф у коридорі

Стільця для хребта людини. Звичайно, можна врахувати і власні антропометричні дані (рис. 71). Аналізу підлягає реальне положення тіла в різних позах. Будь-яку позу можна надати манекену, перевіряючи віддалі і габарити, межі предметів у довкіллі, зручні для використання.

Цікаво знати.

Існує понад 200 визначень поняття “здоров’я”. Концепцію здоров’я “Колесо життя* пропонує Білл Райн, професор школи соціальної роботи Мак Гілл-університету (Канада). В основу цієї системи поглядів покладено світогляд перших поселенців Канади, які сприймали життя як “колесо”. Тож, за цим світоглядом, усе в житті має бути в гармонії. Використовуючи модель “колеса життя”, розглядається поняття “здоров’я”. Інструкція.

1. Намалюй велике коло. Познач його центр. Поділи коло на 8 частин. Кожний із восьми радіусів – це тип здоров’я: інтелектуальне (мовне і математичне); емоційне (три типи здоров’я “мислителя-слухача”); психологічне, соціальне, духовне (три типи здоров’я “художника-глядача”); фізичне, професійне, екологічне (три типи здоров’я “майстра-діяча”).

Інтелектуальна складова здоров’я (можливості людини сприймати інформацію, аналізувати її, запам’ятовувати; допитливість, кмітливість, творчість).

Емоційна складова здоров’я (насиченість життя особистості почуттями, їх прояв; самоконтроль цього прояву);

Психічна складова здоров’я (розвиток людини як особистості, її самосвідомості; особливості мислення, характеру, здібностей людини; особливості індивідуальних реакцій на, так би мовити, однакові життєві ситуації; відчуття гармонії з самим собою, з оточенням).

Соціальна складова здоров’я (вплив на особистість інших людей, структурних одиниць соціуму (сім’я, організації), суспільства в цілому);

Духовна складова здоров’я (певні моральні норми, життєві цінності, ідеали, світогляд, що наповнюють життя людини);

Фізична складова здоров’я (фізичний розвиток індивіда, фізіологічних функцій; рівень фізичного розвитку органів і систем організму, стійкість до різноманітних інфекцій).

Професійна складова здоров’я (професійна діяльність особистості);

Екологічна складова здоров’я (ставлення особистості до навколишнього середовища). Познач знаком “-” або знаком ” + ” вираженість твоїх типів здоров’я:

Ступінь вираженості складових здоров’я:

– духовна (неактивний – активний);

– інтелектуальна (самовдоволений – допитливий);

– емоційна (нестійкий – стійкий);

– фізична (нездоровий – здоровий);

– соціальна (самотній – причетний до соціальних систем, груп);

– професійна (незадоволений – задоволений);

– екологічна (не бережливий – бережливий);

– психічна (не адаптивний – адаптивний).

Елементи антропометрії в ергономіці

Важливий висновок. Кожна зі “спиць колеса” утримує здоров’я у рівновазі. Кожна вимагає нашої уваги. Нам необхідно розвивати наші типи здоров’я гармонійно.

ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ “ПІЗНАЙ СЕБЕ”

Тест “Найпривабливіша геометрична фігура”.

Вкажи найпривабливішу і найменш привабливу для тебе геометричну фігуру. Найпривабливішу фігуру познач (під цією фігурою) знаком “плюс”, а найменш привабливу – знаком “мінус”.

Трикутник. Лідер, прагне все сам вирішувати і брати на себе відповідальність за інших. Йому властивий егоїзм, бажання бути в центрі уваги. Рішучий, але не зносить заперечень. Легко розуміє головне, схоплює зміст пояснення, але нетерплячий, не вміє слухати інших, йому подобається змагатися і перемагати. Іноді переоцінює свої можливості.

Квадрат. Організований, працелюбний, розумний, але інколи занадто приділяє увагу дрібницям і тому втрачає основне. Дуже впертий, іноді важко його переконати в чому-небудь. Багато знає, проте схильний до хизування своїми знаннями. Терплячий, але може бути нерішучим, дуже заощадливий, іноді до скупості.

Коло. Вроджений психолог. Йому дуже цікаво вивчати інших людей. Він доброзичливий і чуйний, але йому важко бути рішучим і принциповим. Добре розуміє інших людей, намагається всім догодити. Справедливий. Більше подобаються гуманітарні, аніж точні науки.

Прямокутник. Перебуває в стані трансформації. Він сумнівається і в собі, і в усьому. Не постійний у своїх інтересах, думках, оцінюваннях, бо не знає, що справді краще, а що гірше для нього самого. Допитливий, жваво цікавиться всім, що відбувається. Не боїться ставити питання і братися за незнайому справу, легко засвоює все нове. З часом його приваблюватимуть більш стійкі фігури – трикутник або квадрат.

Елементи антропометрії в ергономіці

Зигзаг. Творча особистість. Чимось схожий на “коло”, але не боїться сварок і суперечок. Завжди шукає власне оригінальне рішення, терпіти не може правил і обмежень. Дещо насмішкуватий, нестриманий, але завжди повний ідей і готовий поділитися ними з усім світом. Часто не вистачає наполегливості і впертості, щоб довести почату справу до кінця. З ним завжди цікаво.

Інтерпретація.

Трикутник – “майстер-діяч”. Квадрат – “мислитель-слухач”.

Коло – “художник-глядач”. Зигзаг – “проектувальник-дизайнер”

Прямокутник – “мислитель-слухач” або “майстер-діяч”

СЛОВНИК НОВИХ ТЕРМІНІВ

Антропометрія – галузь науки про вимірювання людського тіла і його частин.

Біоніка – науковий напрям вивчення принципів будови і функціонування біологічних систем з метою створення нових конструкцій, характеристики яких наближаються до характеристик живих систем.

Фут – середня довжина підошви ноги.

Дюйм – довжина фаланги великого пальця.

П’ядь – віддаль між великим і вказівним пальцями

ПІП___________________

Школа____Клас____Група______

Дата_____Підвіс______________

ІНСТРУКЦІЯ:

Намалюйте “Мій робочий кабінет”: положення аркуша (АЗ) уздовж.

Виконання кольоровий папір, вирізки із журналів, газет, олівці. фарби, фломастери, інше (програми: Photoshop. CorelDRAW ХЗ. Corel Photo-Paint хЗ, Nero).

Питання по малюнку:

А) В якому стилі він виконаний?__________ Яка його функція?______

Б) Скільки йому років?________________________________________

В) Хто його втілював в життя?____ Хто був генератором ідеї?________

Г) Скільки в ньому секцій?____ Які?_____________________________

Д) В якій кольоровій гаммі вони виконані? _______________________

Е) Яка секція найкрасивіша й чому?_____________________________

Ж) Кабінет теплий або холодний?________________________________

З) Хто працює в цьому кабінеті? Вони веселі?_____________________

И) Чому саме такий кабінет Ви намалювали або зобразили___________

Додаткові питання по малюнку якщо на вашому малюнку е додаткові деталі. які не ввійшли у вищезазначений список, напишіть чому тут то-то й то-то._______________________________________________

Праклад: офіс Бізнес-центру (Україна, м. Київ)

Інструкцію і відповідями прикріпити до аркушу з виконаною роботою Із зворотної сторони напишіть оповідання або невеличке ессе про “Мій робочий кабінет”, обов’язково назвіть його (мається на увазі кабінет, в якому Ви хотіли би працювати через 5, 10. 15 років, опанувавши професією, але змальовуєте події так, як би це проходило в реальному часі. Наприклад: “Муза” – кабінет, в якому я працюю – великий, просторий, виконаний в теплих пастельних тонах. Моя душа повністю розслабляється, занурюючись у творчу атмосферу кожної із секцій, які мають своє призначення… І так далі…. ” Розкажіть, як Ви проводите корпоративні вечірки, як вітаєте друзів з днем народження, як проходять наради або конференції Все. що забажаєте на Ваш вибір. Хай щастить.)

Елементи антропометрії в ергономіці


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Архітектура галицько-волинського князівства.
Ви зараз читаєте: Елементи антропометрії в ергономіці