ЕМОЦІЇ – ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ – НЕРВОВА СИСТЕМА – ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ’Я

Довідник з біології

ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ’Я

НЕРВОВА СИСТЕМА

ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ЕМОЦІЇ

Емоції (від лат. emotion – приголомшую, хвилюю) – суб’єктивні реакції тварин і людини на дію внутрішніх і зовніш­ніх подразників, що виявляються у вигляді задоволення або неза­доволення, радості, страху тощо. Емоції є активними станами мозкових структур, які спонукають тварин і людину “мінімізува­ти” (ослабити, запобігти) або “максимізувати” (усилити, повто­рити) ці стани. Характер емоцій визначаться актуальною потре­бою

і прогнозуванням вірогідності (можливості) її задоволення. Низька вірогідність задоволення потреби робить емоцію негатив­ною (страх, лють); зростання вірогідності в порівнянні з попереднім прогнозом додає емоції позитивного забарвлення (задово­лення, радість).

Емоціям належить вирішальна роль у процесі навчання, у підкріпленні умовних рефлексів, що знов формуються. Вони змі­нюють пороги сприйняття, активують пам’ять, служать додатко­вим засобом комунікації (міміка, інтонація голосу тощо). Якщо негативні емоції переважно служать самозбереженню особи, по­томства або групи, то позитивні емоції сприяють

їх саморозвитку в процесі освоєння нових сфер дійсності.

У психології емоцією називають переживання людиною її відношення до навколишнього світу і до самої себе, одну з форм відбивно-оцінної діяльності мозку. Емоції, виникаючі у зв’язку із задоволенням вищих соціальних потреб людини, прийнято нази­вати відчуттями: інтелектуальними, етичними, естетичними. Сильні, стрімко виникаючі емоції, носять назву афектів, емоцій­ні стани, що тривало зберігаються, – настроїв. Соціальна цін­ність емоцій людини визначається тією потребою, на базі якої виникає даний емоційний стан. Ситуації, в яких задоволення ва­жливих для людини потреб хронічно утруднено, породжують стійку негативну напругу – емоційний стрес.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Твір на морально етичну тему.
Ви зараз читаєте: ЕМОЦІЇ – ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ – НЕРВОВА СИСТЕМА – ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ’Я