Енгельс (Engels) Фрідріх


Енгельс (Engels) Фрідріх (1820-1895) – видатний німецький філософ і економіст, співзасновник наукового комунізму. Е. вперше у світовій економічній літературі підійшов до комплексного визначення вартості. “Вартість речі, – писав він, – включає в себе обидва фактори. Вартість є відношення витрат виробництва до корисності. Найближче застосування вартості має місце при роз’ясненні питання про те, чи слід взагалі виробляти річ, тобто чи покриває її корисність витрати виробництва. Тільки після цього може йти мова про застосування вартості

для обміну. Якщо витрати виробництва двох речей однакові, то корисність буде вирішальним моментом у визначенні їх порівняльної вартості”. Комунізм, за Е., – суспільство з ретельним обліком виробництва і споживання, раціонального використання всіх ресурсів (трудових, матеріальних тощо), регулюванням виробництва відповідно до потреб людей, яке здійснюватиметься колективно. У праці “Анти-Дюрінг” Е. вперше розкриває зміст політичної економії у вузькому й широкому значеннях. Заслуговує на увагу економічна характеристика Е. нових сторін людини економічної, зокрема найманого робітника. Так, важливе методологічне
значення має характеристика Е. робітника – власника будинку не як пролетаря (“вже не пролетаря”), оскільки це відкриває шлях до з’ясування сутності проміжних ланок у соціальній структурі капіталістичного суспільства. У листах до К. Шмідта і В. Боргіуса Е. застерігає від механічного використання принципу економічного детермінізму. Економічні фактори є вирішальними лише в кінцевому підсумку. Вперше у світовій економічній літературі Е. наголошує на троякій ролі держави в економічному розвитку, називає державну владу економічною силою. Теоретичним узагальненням нових явищ в економічній системі капіталізму в останній третині XIX ст. були ідеї Е. про виникнення промислових монополій, таких їх форм, як картелі і трести, внаслідок чого не можна говорити про відсутність планомірності за капіталізму. У своїх останніх роботах Е. вважав найдоцільнішим мирний (конституційний) шлях переходу до соціалізму. Водночас економічно невиправданим було положення Е. про необхідність централізації всіх знарядь виробництва в руках держави після завоювання політичної влади пролетаріатом. Помилковою є й теза Е. про несумісність соціалізму з товарним виробництвом, товарним обміном, про недоцільність користування послугами вартості. Е. передбачив зростання ролі біржі.1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Множення багатоцифрових чисел на двоцифрові.
Ви зараз читаєте: Енгельс (Engels) Фрідріх