Ентальпія утворення простих речовин – Перетворення енергії в хімічних реакціях


ЕНЕРГЕТИКА ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ

1 . Перетворення енергії в хімічних реакціях

1.2 . Ентальпія утворення простих речовин

Прості речовини складаються з атомів одного виду, які залежно від агрегатного стану і виду простих речовин з’єднуються між собою по-різному.

Утворення молекул або іонів з окремих атомів, кристалічних граток з іонів або молекул енергія кристалічної гратки, також пов’язане з перетворенням енергії. А надто утворення атома з протонів, нейтронів і електронів неможливо уявити собі без перетворення енергії.

Врахувати

внесок усіх цих видів енергії в ентальпію утворення елемента дуже складно і практично неможливо. Тому прийнято таке положення:

Ентальпія утворення простих речовин за стандартних умов, тобто при Т = 298,16 К і р = 101,3 кПа, визначається як значення ∆Н0f,298 = 0 кДж/моль. Оскільки прості речовини мають найнижчий енергетичний стан елемента за стандартних умов.

Приклад. Стандартна ентальпія утворення рідкого брому, відповідно до визначення ∆Н0f,298 = 0 кДж/моль, для газоподібного стану ∆Н0f,298 = + 31 кДж/моль, оскільки для випаровування (переходу з рідкого в газоподібний стан) потрібно затратити енергію.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Форми поведінки тварин.
Ви зараз читаєте: Ентальпія утворення простих речовин – Перетворення енергії в хімічних реакціях