Ентальпія утворення сполук – Перетворення енергії в хімічних реакціях

ЕНЕРГЕТИКА ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ

1 . Перетворення енергії в хімічних реакціях

Практично в усіх хімічних реакціях відбувається взаємне перетворення різних видів енергії. Найчастіше енергія виділяється або поглинається у вигляді теплоти. Якщо в ході реакції енергія виділяється, то таку реакцію називають екзотермічною, якщо енергія поглинається, то таку реакцію називають ендотермічною реакцією.

Ентальпія утворення сполук   Перетворення енергії в хімічних реакціях

Приклад. Магній реагує з киснем, утворюючи магній оксид. При цьому енергія виділяється у вигляді теплоти і світла:

src="/images/image115_3.jpg" class=""/>

Азот реагує з киснем, утворюючи нітроген(ІІ) оксид, лише поглинаючи енергію:

Ентальпія утворення сполук   Перетворення енергії в хімічних реакціях

Більшість реакцій відбувається лише після активації реагентів. Потрібна для цього енергія активації Еа зазвичай використовується у вигляді теплоти.

1.1 . Ентальпія утворення сполук

Енергію, яка виділяється або поглинається при утворенні 1 моль сполуки з простих речовин, називають ентальпією утворення ∆Нf. Ентальпія утворення залежить від температури і тиску.

Якщо в ході реакції енергія виділяється, то ∆Нf < 0, а якщо поглинається, то ∆Нf > 0.

Приклад. При

температурі Т = 298,16 К (= 25 °С) і тиску р = 101,3 кПа ентальпія утворення магній оксиду складає ∆Н0f,298 = -601 кДж/моль, тобто при утворенні 1 моль магній оксиду з простих речовин при цьому виділяється 601 кДж.

Ентальпія утворення нітроген(ІІ) оксиду за тих самих умов складає ∆Н0f,298 = + 90 кДж/моль, тобто для утворення 1 моль нітроген(ІІ) оксиду з простих речовин поглинається 90 кДж.

Температура Т = 298,16 К і тиск р = 101,3 кПа є стандартними умовами, відповідну ентальпію утворення називають стандартною ентальпією утворення ∆Н0f,298.

Увага: стандартні умови не слід плутати з нормальними умовами: ТН = 273,16 К (= 0 °С) і рн = 101,3 кПа.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Рухи рослин.
Ви зараз читаєте: Ентальпія утворення сполук – Перетворення енергії в хімічних реакціях