ЕНТРОПІЯ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНА


Культурологічний словник

ЕНТРОПІЯ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНА – процес зниження рівня системно-ієрархічної впорядкованості, культурного комплексу будь-якого суспільства.

Скласти речення з однорідними членами речення.
Ви зараз читаєте: ЕНТРОПІЯ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНА