ЕРС. Закон Ома для повного кола

1-й семестр

ЕЛЕКТРОДИНАМІКА

2. Електричний струм

УРОК 3/14

Тема. ЕРС. Закон Ома для повного кола

Мета уроку: розглянути, які потрібні умови для протікання струму в замкнутому колі, й з’ясувати роль джерела струму.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

ПЛАН УРОКУ

Контроль знань

5 хв.

1. Послідовне з’єднання провідників.

2. Паралельне з’єднання провідників.

3. Закон Ома для ділянки кола.

Демонстрації

2 хв.

Закон

Ома для повного кола.

Вивчення нового матеріалу

26 хв.

1. Природа сторонніх сил.

2. ЕРС джерела струму.

3. Напруга на ділянці кола.

4. Закон Ома для повного кола.

Закріплення вивченого матеріалу

12 хв.

1. Якісні питання.

2. Навчаємося розв’язувати задачі.

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Природа сторонніх сил

Усередині джерела струму відбувається поділ зарядів, у результаті чого на позитивному полюсі джерела накопичується позитивний заряд, а на негативному – негативний. Внаслідок цього між полюсами виникає різниця

потенціалів, і в зовнішній частині кола виникає електростатичне поле, під дією якого в зовнішньому колі тече струм.

Поза джерелом струму вільні заряди рухаються під дією сил електростатичного поля, але усередині джерела вони рухаються проти сил цього поля.

Причини руху зарядів у джерелі за своєю природою відрізняються від природи кулонівських сил. Сукупність причин, через які відбувається вимушене переміщення зарядів усередині джерела струму, називають сторонніми силами.

Природа сторонніх сил може бути різною: вони можуть виникати в результаті хімічних реакцій (у гальванічних елементах і акумуляторах), зміни магнітного поля (в електромагнітних генераторах), завдяки світловому впливу (у фотоелементах) і т. ін.

2. ЕРС джерела струму

Сторонні сили своєю роботою замикають коло і забезпечують сталість струму. Кожне джерело струму характеризується роботою діючих у ньому сторонніх сил з переміщення одиниці позитивного заряду, тобто певною електрорушійною силою (ЕРС).

– Електрорушійна сила ЕРС. Закон Ома для повного кола – це скалярна величина, що характеризує енергетичні властивості джерела струму й дорівнює відношенню роботи сторонніх сил з переміщення позитивного заряду усередині джерела до значення цього заряду:

ЕРС. Закон Ома для повного кола

У системі СІ: ЕРС. Закон Ома для повного кола

ЕРС джерела струму дорівнює 1 В, якщо сторонні сили, що діють у джерелі, виконують роботу 1 Дж, переміщаючи одиничний позитивний заряд від негативного полюса до позитивного.

Будь-яке джерело струму по суті є перетворювачем енергії: у ньому один який-небудь вид енергії перетворюється в електричну. Із цього погляду сторонні сили й виконують роботу з поділу зарядів (фізична величина, вимірювана роботою сторонніх сил з роз’єднання одиниці кількості електрики).

3. Напруга на ділянці кола

Якщо під час проходження по ділянці електричного струму на вільні заряди діють тільки кулонівські сили, ділянку називають однорідною, якщо діють і кулонівські й сторонні сили, то – неоднорідною.

Розглянемо неоднорідну ділянку 1-2 електричного кола, зображену на рисунку.

ЕРС. Закон Ома для повного кола

Оскільки ділянка неоднорідна, то робота A1-2 з переміщення вільних заряджених частинок, виконувана під час проходження електричного струму на цій ділянці, дорівнює:

ЕРС. Закон Ома для повного кола

Тоді робота з переміщення одиничного позитивного заряду на ділянці 1-2 електричного кола дорівнює:

ЕРС. Закон Ома для повного кола

З урахуванням того, що ЕРС. Закон Ома для повного колаОдержуємо:

ЕРС. Закон Ома для повного кола

Де U1-2 – напруга на ділянці 1-2 кола.

Таким чином,

– напруга на ділянці кола – це скалярна величина, яка чисельно дорівнює повній роботі A1-2 кулонівських і сторонніх сил з переміщення одиничного позитивного заряду на ділянці кола:

ЕРС. Закон Ома для повного кола

4. Закон Ома для повного кола

Визначимо силу струму на неоднорідній ділянці. З урахуванням закону Ома для ділянки кола одержуємо:

ЕРС. Закон Ома для повного кола

Якщо з’єднати кінці цієї ділянки, одержимо повне (замкнуте) електричне коло, що складається із двох частин – внутрішньої й зовнішньої. Внутрішня частина являє собою джерело струму, що має ЕРС ЕРС. Закон Ома для повного кола і внутрішній опір r; зовнішня – сполучні проводи й резистор загального опору R.

Для повного кола?1 = ?2, а загальний опір кола дорівнює сумі опорів зовнішньої й внутрішньої частин кола R + r.

Тоді одержуємо закон Ома для повного (замкнутого) кола:

– сила струму в замкнутому колі, що містить одне джерело, дорівнює відношенню ЕРС джерела до повного опору кола:

ЕРС. Закон Ома для повного кола

Якщо коло містить кілька послідовно увімкнених елементів з ЕРС ЕРС. Закон Ома для повного кола1, ЕРС. Закон Ома для повного кола2, ЕРС. Закон Ома для повного кола3 і т. ін., то повна ЕРС кола дорівнює алгебраїчній сумі ЕРС окремих елементів.

Загальний опір кола дорівнює сумі всіх опорів:

ЕРС. Закон Ома для повного кола

У випадку послідовного з’єднання n однакових джерел струму, кожний з яких має ЕРС ЕРС. Закон Ома для повного кола‘ і внутрішній опір r’, закон Ома має вигляд:

ЕРС. Закон Ома для повного кола

У випадку паралельного з’єднання n однакових джерел струму, кожне з яких має ЕРС ЕРС. Закон Ома для повного кола‘ і внутрішній опір r’, закон Ома має вигляд:

ЕРС. Закон Ома для повного кола

ПИТАННЯ ДО УЧНІВ У ХОДІ ВИКЛАДУ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Перший рівень

1. За якої умови струм може текти в замкнутому колі?

2. На яких ділянках кола вільні заряди рухаються проти сил електростатичного поля?

3. Які сили прийнято називати сторонніми силами? На яких ділянках кола діють ці сили?

4. У якому випадку напруга між двома точками електричного кола дорівнює різниці потенціалів між цими точками?

Другий рівень

1. Як варто розуміти, що ЕРС одного джерела більше за ЕРС іншого?

2. Від чого залежить знак ЕРС у законі Ома для повного кола?

ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1). Якісні питання

1. Чи є робота, виконувана джерелом струму у внутрішній частині кола, величиною постійною?

2. У замкнутому колі сторонні сили виконують роботу 4 Дж. Яку роботу виконали за цей же час кулонівські сили у всьому колі?

3. Чи можуть існувати струми, що течуть від нижчого потенціалу до вищого?

2). Навчаємося розв’язувати задачі

1. Акумулятор мотоцикла має ЕРС 6 В і внутрішній опір 0,5 Ом. До нього підключили реостат опором 5,5 Ом. Знайдіть силу струму в реостаті.

2. У замкнутому колі сила струму дорівнює 0,5 А. Яку роботу виконують сторонні сили за 20 с, якщо ЕРС джерела струму 24 В?

3. ЕРС джерела струму 6 В, а сила струму в замкнутому колі 2 А. Визначте опір зовнішньої ділянки кола, якщо внутрішній опір джерела струму 0,5 Ом.

ЩО МИ ДІЗНАЛИСЯ НА УРОЦІ

– Сукупність причин, через які відбувається вимушене переміщення зарядів усередині джерела струму, називають сторонніми силами.

– Електрорушійна сила ЕРС. Закон Ома для повного кола – це скалярна величина, що характеризує енергетичні властивості джерела струму й дорівнює відношенню роботи сторонніх сил з переміщення позитивного заряду усередині джерела до значення цього заряду:

ЕРС. Закон Ома для повного кола

– Закон Ома для повного кола: сила струму в замкнутому колі, що містить одне джерело, дорівнює відношенню ЕРС джерела до повного опору кола:

ЕРС. Закон Ома для повного кола

– У випадку послідовного з’єднання n однакових джерел струму закон Ома має вигляд:

ЕРС. Закон Ома для повного кола

– У випадку паралельного з’єднання n однакових джерел струму закон Ома має вигляд:

ЕРС. Закон Ома для повного кола

Домашнє завдання

1. Підр-1: § 10 (п. 1, 2, 3, 4); підр-2: § 7 (п. 1, 2).

2. Зб.:

Рів1 № 5.6; 5.7; 5.8; 5.18.

Рів2 № 5.35; 5.37; 5.38; 5.39.

Рів3 № 5.44, 5.45; 5.46; 5.47.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Особливості будови зeмноводних.
Ви зараз читаєте: ЕРС. Закон Ома для повного кола