Естери. Реакція естерифікації – Оксигеновмісні органічні сполуки

Хімія
Органічна хімія

Оксигеновмісні органічні сполуки

Естери. Реакція естерифікації

Естери

Естери Можна розглядати як похідні кислот, у яких Гідроген гідроксильної групи заміщений на вуглеводневий радикал спирту.
Назви естерів утворюються від назв відповідних кислот і спиртів з додаванням слова естер. Наприклад, естер
Естери. Реакція естерифікації  Оксигеновмісні органічні сполуки
можна назвати етиловий естер оцтової кислотИ, за міжнародною систематичною номенклатурою – етилацетат (суфікс – ат).
Загальна формула естерів:

src="/images/image8756image_17_fmt1.jpeg" class=""/>
де R1 – вуглеводневий радикал кислоти (у мурашиній кислоті це атом Гідрогену), R2 – вуглеводневий радикал спирту.
Фізичні властивості естерів. Естери нижчих карбонових кислот і спиртів – леткі рідини, малорозчинні або нерозчинні у воді, добре розчинні у спирті та інших органічних розчинниках. Багато естерів мають приємний запах.
Естери вищих кислот і спиртів – воскоподібні речовини, без запаху, нерозчинні у воді, добре розчинні в органічних розчинниках.
Реакція утворення естеру з карбонової кислоти і спирту називається реакцією естерифікаціЇ. Наприклад:
CH3–
src="/images/images4657images_111_fmt3_0.jpeg" class=""/> + CH3OH  CH3–Естери. Реакція естерифікації  Оксигеновмісні органічні сполуки ++ H2O
метилацетат
Хімічні властивості естерів. Взаємодія естеру з водою, що призводить до утворення вихідних спирту і кислоти, називається реакцією гідролізУ, або омиленнЯ.
1) Кислотний гідроліз (каталізатор – іони Гідрогену) оборотний:
Естери. Реакція естерифікації  Оксигеновмісні органічні сполуки
2) Лужний гідроліз (каталізатор – іони гідроксигрупи) необоротний, оскільки утворюється сіль карбонової кислоти:
Естери. Реакція естерифікації  Оксигеновмісні органічні сполуки
Застосування естерів. Складні естери застосовуються як розчинники та розріджувачі для лаків і фарб, як ароматизатори в харчовій промисловості.

Жири

Жири – це естери, утворені вищими одноосновними карбоновими кислотами й триатомним спиртом гліцерином. Загальна назва таких сполук – тригліцеридИ. Природні жири – суміш різних тригліцеридів.
Загальна формула тригліцеридів:
Естери. Реакція естерифікації  Оксигеновмісні органічні сполуки
де Естери. Реакція естерифікації  Оксигеновмісні органічні сполуки, Естери. Реакція естерифікації  Оксигеновмісні органічні сполуки, Естери. Реакція естерифікації  Оксигеновмісні органічні сполуки – вуглеводневі радикали кислот.
Назви жирів визначаються назвами кислот, які входять до їхнього складу. Наприклад, жир
Естери. Реакція естерифікації  Оксигеновмісні органічні сполуки
називається тригліцерид стеаринової кислотИ, або тристеариН.
Фізичні властивості жирів. За кімнатної температури жири бувають рідкими й твердими. Агрегатний стан жирів визначається жирними кислотами, які входять до їхнього складу. Тверді жири Утворені насиченими кислотами, рідкі жири (ОліЇ) – ненасиченими. Температура плавлення жиру тим вища, чим більше в ньому насичених кислот і чим довший кислотний радикал. Тваринні жири частіше тверді, рослинні частіше рідкі.
Жири розчинні в органічних розчинниках і нерозчинні у воді.
Біологічне значення жирів. Жири входять до складу клітин рослинних і тваринних організмів, є джерелом енергії в клітині, будівельним матеріалом, беруть участь в обміні речовин, відкладаються в тканинах організму як запасна поживна речовина.
Добування жирів. Реакція утворення жиру, наприклад тригліцериду стеаринової кислоти (тристеарину):
Естери. Реакція естерифікації  Оксигеновмісні органічні сполуки
Естери. Реакція естерифікації  Оксигеновмісні органічні сполуки
Хімічні властивості жирів.
1) Рідкі жири можна перетворити на тверді шляхом їх гідрування:
Естери. Реакція естерифікації  Оксигеновмісні органічні сполуки
Ця реакція лежить в основі виробництва маргарину, мила, стеарину й гліцерину.
2) Кислотний гідроліз жирів (оборотний):
Естери. Реакція естерифікації  Оксигеновмісні органічні сполуки
Естери. Реакція естерифікації  Оксигеновмісні органічні сполуки
3) Лужний гідроліз жирів (необоротний):
Естери. Реакція естерифікації  Оксигеновмісні органічні сполуки
Естери. Реакція естерифікації  Оксигеновмісні органічні сполуки
натрій стеарат (мило)
У результаті утворюються солі жирних кислот – милА.
Застосування жирів. Жири застосовуються в харчовій промисловості, в косметології, для добування гліцерину і вищих карбонових кислот.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Обрядовий театр.
Ви зараз читаєте: Естери. Реакція естерифікації – Оксигеновмісні органічні сполуки