ЕТАЛОНИ


Культурологічний словник

ЕТАЛОНИ (франц. etalon, від etaler – виставляти, показувати) – 1) Зразкові міри та зразкові вимірювальні прилади, призначені для зберігання й відтворення одиниць вимірювання з точністю, максимально можливою за даного рівня вимірювальної техніки. Е. забезпечують єдність і правильність вимірювання у кожній державі та в усьому світі. Розрізняють Е. штучні й природні. До штучних належить, напр., Е. одиниці маси – кілограма, що становить прямий циліндр діаметром 39 мм, виготовлений зі сплаву платини (90 %) та іридію (10 %) Природним є, напр., Е. одиниці довжини – метра, який дорівнює 1 650 763,73 довжини хвиль (у вакуумі) випромінювання атома критону – 86. Е. бувають міжнародні (їх зберігають у Міжнародному бюро мір і вагів) і національні, які належать окремим державам. 2) Переносно – зразок, мірило.

Природні багатства тихого океану.
Ви зараз читаєте: ЕТАЛОНИ