ЕВОЛЮЦІЙНЕ ВЧЕННЯДовідник з біології

ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ

ЕВОЛЮЦІЙНЕ ВЧЕННЯ

Процес еволюції триває багато сотень мільйонів років, ре­зультатом чого є вражаюче різноманіття форм живого. Під ево­люцією розуміють необоротний розвиток живої природи, що су­проводиться зміною генетичного складу популяцій, формуванням пристосовування, прогресивним ускладненням будови форм жи­вого. Механізми еволюції забезпечують відповідність живої сис­теми, що розвивається, умовам її існування – високу пристосо­ваність життєвих форм до зовнішнього середовища. В основі при­стосованості лежать процеси самовідтворення макромолекул і живих організмів і дискретність всього живого на Землі.

Еволюційне учення, або теорія еволюції, наука про причи­ни, рушійні сили, механізми і загальні закономірності еволюції живих організмів. Еволюційне учення служить теоретичною ос­новою біології й узагальнює результати, отримані приватними біологічними науками.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Контрольна функція бухгалтерського обліку.
Ви зараз читаєте: ЕВОЛЮЦІЙНЕ ВЧЕННЯ