ЕВОЛЮЦІЯ ЕКОСИСТЕМ. СУКЦЕСІЇ


Біологія – універсальний довідник

ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ

ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ

ЕВОЛЮЦІЯ ЕКОСИСТЕМ. СУКЦЕСІЇ

Усі екосистеми здатні еволюціонувати. Послідовна зміна екосистем називається екологічною сукцесією. Сукцесії виникають внаслідок впливів природних факторів, діяльності людини на певній території.

Розрізняють сукцесії первинні, які починаються з освоєння середовища, яке до того не було населене (на скелях, зруйнованій гірській породі, наносах річок), у процесі чого формуються не лише фітоценози, але і грунт. Вторинні сукцесії

виникають на місці зруйнованих біоценозів (у результаті ерозії, виверження вулканів, посухи, пожежі, вирубки лісу). Причини виникнення сукцесій різні. В основі внутрішніх причин лежать взаємодії організмів між собою і середовищем; в основі зовнішніх – вплив абіотичних факторів середовища. Закономірні зміни біоценозів у процесі утворення сукцесій ведуть до виникнення сукцесійних рядів. Процес природного перебігу сукцесії завершується формуванням відносно сталої стадії розвитку угруповання – клімаксу, який характеризується стабільною рівновагою із середовищем. Ця стабільність підтримується доти,
доки не порушиться рівновага. Ліс – це стійкий біоценоз – клімаксове угруповання.

Вторинна сукцесія формується на місці, де раніше було угруповання, наприклад, занедбаного поля, попелища від пожежі. На попелищі поселяються світлолюбні рослини, під їхнім покровом розвиваються тіньовитривалі види. Поява рослинності поліпшує грунт, на якому починають проростати уже інші види, витісняючи перших поселенців. Вторинна сукцесія може проходити повільно чи швидко, доки, нарешті, не утвориться клімаксове угруповання.

Озеро, коли порушується у ньому екологічна рівновага, може перетворитися на луг, а потім і на ліс з характерними особливостями для даної кліматичної зони. Сукцесія веде до послідовного ускладнення угруповання. Його трофічні зв’язки набувають широкого розгалуження, усе повніше використовуються ресурси середовища. Сформоване угруповання найбільш пристосоване до умов середовища, популяції видів стабільні і добре відтворюються.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Текст с разносклоняемыми существительными.
Ви зараз читаєте: ЕВОЛЮЦІЯ ЕКОСИСТЕМ. СУКЦЕСІЇ