Фермерська (селянська) коопераціяФермерська (селянська) кооперація – добровільне об’єднання фермерських (селянських) господарств шляхом надання пайових внесків для спільного виробництва, переробки, зберігання та реалізації сільськогосподарської продукції, а також для забезпечення потреб таких господарств у необхідних для них засобах виробництва і фінансово-кредитних ресурсах на засадах взаємодопомоги, співробітництва і демократії. У Ф.(с.)к. фермери зберігають свою господарську самостійність (господарюють на власний розсуд), використовують найманих працівників,

хоча своєю основною метою вони не ставлять отримання максимального прибутку. Ф.(с.)к. поширена в Голландії, Данії, Швеції, Фінляндії, Канаді, Японії. Принцип демократизму у діяльності такої кооперації у США виявляється, зокрема, в тому, що контроль в кооперативі досягається рівноправним голосуванням (1 член кооперативу – 1 голос) та пропорційним голосуванням (залежно від розмірів пайових внесків, обсягу виконаної через кооператив роботи). Мінімальна кількість фермерських (селянських) господарств, необхідна для створення кооперативу, регулюється кооперативним законодавством окремих країн і становить у Німеччині
та Франції 7 господарств, в Італії – не менше 9 для збутових, постачальницьких кооперативів, тоді як для спільного використання техніки – не менше 4. Водночас фермер може вийти з кооперативу після виконання взятих на себе зобов’язань або після встановленого терміну з часу подання заяви про вихід з нього. В Канаді наприкінці 90-х XX ст. понад 640 тис. фермерів об’єднались в 1 тис. кооперативів і виробляли 51% зернових та олійних культур, майже 65% молокопродуктів, 47% продуктів птахівництва. У Швеції на фермерські кооперативи припадає понад 60% обсягів виробництва харчової промисловості. Постійне розширення ролі таких кооперативів у виробництві сільськогосподарської продукції забезпечується високою якістю продукції (що, своєю чергою, досягається шляхом впровадження передової технології, дотримання культури виробництва та ін.), а також помірними цінами на цю продукцію. З метою захисту своїх інтересів Ф.(с.)к. об’єднуються в асоціації на засадах спеціалізації господарств, територіального розміщення та поєднання цих засад. Досвід багатьох країн у розвитку фермерських кооперативів слід активно впроваджувати в Україні.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Яку користь дають рослини людям.
Ви зараз читаєте: Фермерська (селянська) кооперація