Філософія як засіб освоєння метафізичних, діалектичних, гносеологічних, праксеологічних проблем природних наук


Філософія посбіник

Тема 6. ФІЛОСОФІЯ ПРИРОДИ

§ 1. Природа як предмет конкретно-наукового і філософського осмислення

Філософія як засіб освоєння метафізичних, діалектичних, гносеологічних, праксеологічних проблем природних наук

З усього, що вже сказано про філософський зміст конкретно-наукових знань про природу, а також із викладу фундаментальних філософських наук: метафізики, діалектики, гносеології, праксеології, ми можемо зробити висновок, підтвердженням якого є вся історія філософії. Природу можна розуміти і як навколишню

дійсність, і як відкриття, зроблене нашим мисленням. Адже чуттєвому, безпосередньому, повсякденному пізнанню доступні тільки явища. Саме навіть питання про сутність, про узагальнення цього матеріалу неможливе без того, що нам відоме як філософська ментальність. Беручи до уваги, що філософія і наука є дисциплінами теоретичними, знаючи, як утворюються, поряд з уявленнями, навіть елементарні поняття про навколишні предмети, зрештою, будучи обізнаними з основами конкретних наук про природу, ми можемо з усією впевненістю сказати: вивчення природи, окрім суто наукового, неминуче, вже за своїм змістом і формою має філософський характер. Це означає, що філософія за допомогою свого методологічного інструментарію та понятійно-категоріального апарату не лише впорядковує, координує, осмислює здобутки природознавства, а й має цілком реальну можливість їх передбачити.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Оксиди нітрогену.
Ви зараз читаєте: Філософія як засіб освоєння метафізичних, діалектичних, гносеологічних, праксеологічних проблем природних наук