Фінанси громадських організацій і доброчинних фондів


ФІНАНСИ

Розділ 4.

ФІНАНСИ ГОСПОДАРСЬКИХ СУБ’ЄКТІВ

4.5. Фінанси громадських організацій і доброчинних фондів

Добровільні громадські формування, що об’єднують громадян на основі єдності інтересів, уподобань тощо є некомерційними організаціями.

Вони створюються для задоволення та захисту соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів громадян. Найбільш масовими і популярними серед громадських організацій є політичні партії, професійні спілки, товариства діячів

мистецтв, спортивні товариства тощо.

Доходи громадських організацій формуються здебільшого за рахунок вступних та членських внесків, надходжень від належних їм комерційних структур, від проведення платних заходів, добровільних та спонсорських пожертвувань фізичних та юридичних осіб.

Добровільні пожертвування надаються неприбутковим організаціям, доходи яких формуються виключно з добровільних пожертвувань чи з бюджетних асигнувань. Ставиться вимога цільового використання пожертвувань лише на проведення екологічної, оздоровчої, аматорської, культурної, освітньої, релігійної, наукової та благодійної

діяльності.

Для політичних партій встановлені деякі обмеження. Зокрема, створені ними установи і організації можуть належати тільки до засобів масової інформації, а комерційна діяльність має бути пов’язана з продажем суспільно-політичної літератури, виробів із власною символікою, проведенням фестивалів, свят, виставок, лекцій тощо.

Політичним партіям заборонено отримувати кошти і майно від:

– іноземних держав, міжнародних організацій, іноземних громадян і осіб без громадянства;

– державних органів і підприємств (крім випадків, передбачених законодавством);

– підприємств, створених на основі змішаної форми власності, в яких частка держави або іноземного учасника є більшою 20 %;

– нелегалізованих об’єднань громадян;

– анонімних пожертвувачів.

Видатки громадських формувань пов’язані із необхідністю фінансування витрат згідно статутної діяльності та її розвитку, витрат на оплату праці штатного управлінського апарату, адміністративно-господарських витрат, проведенням культурно-масових заходів тощо.

Оскільки громадські організації – це некомерційні організації, вони не сплачують податку на прибуток. Діяльність зазначених організацій регламентується виключно їх статутом.

Професійні спілки – найчисельніші самодіяльні громадські організації, метою діяльності яких є захист інтересів та прав громадян, що об’єднуються за професійною ознакою. Діяльність профспілкових організацій забезпечується за рахунок:

– вступних і членських внесків її членів;

– доходів від господарської, комерційної та іншої діяльності належних їм підприємств і організацій;

– благодійних внесків;

– коштів, що надходять від підприємств за колективними договорами.

Профспілкові організації мають право зберігати вільні кошти у банках, мати власність у вигляді будинків, готелів, обладнання та іншого майна.

Кошти, що надходять первинним профспілковим організаціям, витрачаються згідно з кошторисом на:

– культурно-виховну роботу;

– фізичну культуру і спорт;

– матеріальну допомогу членам профспілок;

– адміністративно-господарські та організаційні витрати;

– преміювання профактиву.

Професійні спілки не сплачують податки, а підпорядковані їм комерційні організації сплачують їх на загальних умовах.

Однією з форм реалізації і розвитку благодійної діяльності в сучасних умовах є створення доброчинних фондів. Головною метою функціонування доброчинних фондів є здійснення доброчинної діяльності в інтересах суспільства або окремих категорій громадян.

Доброчинна благодійницька діяльність в Україні здійснюється у таких напрямах:

– поліпшення матеріального становища соціально незахищених верств населення;

– надання допомоги потерпілим від стихійного лиха, конфліктів, жертвам репресій;

– підтримка розвитку охорони здоров’я, освіти, науки, культури;

– захист і охорона навколишнього середовища;

– захист і охорона історичних пам’яток тощо.

Кожен фонд є юридичною особою. Держава не втручається у справи доброчинних фондів, але може сприяти їхній діяльності, особливо коли вони спрямовані на вирішення проблем загальнонаціонального або регіонального значення (в такому випадку можуть виділятися кошти з бюджету).

Залежно від статусу доброчинні фонди поділяються на державні і місцеві. Фонди, як і громадські формування, можуть мати у власності кошти, майно, майнові права, необхідні для здійснення статутної діяльності.

Особливість фінансів доброчинних фондів в тому, що у джерелах формування коштів переважають добровільні пожертвування та спонсорські внески. Держава може надавати допомогу та додаткові пільги.

Доходи доброчинних фондів формуються за рахунок:

– внесків членів фондів;

– благодійних внесків і пожертвувань фізичних та юридичних осіб;

– коштів, що передаються на договірних засадах фізичними та юридичними особами для фінансування конкретних програм, які відповідають завданням фонду;

– кредитів та інших позик;

– частини доходів від діяльності створених благодійними фондами суб’єктів підприємництва в межах, передбачених їхніми установчими документами.

Кошти доброчинних фондів витрачаються:

– на благодійницьку діяльність згідно статуту (виділення стипендій обдарованим дітям, організацію спортивних змагань, олімпійських та параолімпійських ігор тощо);

– оплату праці штатним працівникам;

– адміністративно-господарські та інші видатки.

В Україні добре відомі своєю благодійною діяльністю такі доброчинні фонди як “Україна – дітям”, “Відродження”, “Сімейне коло” та ін.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Періодизація еволюційних явищ.
Ви зараз читаєте: Фінанси громадських організацій і доброчинних фондів