Фінансовий звіт компаній

Фінансовий звіт компаній – обов’язкова форма, передбачена законом для всіх видів компаній з обмеженою відповідальністю (публічних і приватних корпорацій, командитних партнерств). Ф. з. к. охоплює загальний баланс, звіт про прибутки і збитки, доповідь керівництва компанії, які щорічно подаються на розгляд і затвердження акціонерам або пайовикам компанії. Ф. з. к. акціонерних відкритого типу (публічних корпорацій) передбачає висновок зовнішніх аудиторів і опублікування в пресі. В деяких країнах законом передбачено звіт компаній про діяльність

їхніх філіалів та участь у капіталі інших компаній, однак ця інформація, як правило, міститься в доповіді керівництва компанії. Доповідь керівництва повинна містити загальний огляд діяльності компанії за звітний період, дані про інвестиції та їхню структуру, власні фонди і резерви, заборгованість компанії, кількість і склад персоналу, програму діяльності на перспективу, проект розподілу отриманих прибутків або погашення збитків. Компанії з обмеженою відповідальністю зобов’язані складати баланс і надавати фінансову звітність податковим органам. Порядок складання цих документів регулюється нормами податкового законодавства.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Значення рослин.
Ви зараз читаєте: Фінансовий звіт компаній