Фізична економіяФізична економія – комплекс ідей, концепцій і відповідних методологічних засад, які у розвитку економіки надають пріоритет природним законам. Вперше почала формуватись у вченні фізіократів. Так, на думку Кене, у природі і суспільстві панує “природний порядок”, закони якого створені Богом. Ці закони він називав фізичними і вважав їх найбільш вигідними для людського роду, вічними, незмінними і найкращими, такими, що визначають природне право всіх людей. Проте основою природного порядку Кене називав право власності; але таке право, як

засвідчує історичний досвід розвитку суспільства, формується державою і власниками засобів виробництва, що не узгоджується з його концепцією про фізичні закони, які визначають природний порядок. Крім того, право власності у всіх формаціях, де існувала держава, було вигідним не для всього людського роду, а лише для тих класів, які економічно і політично панували. Лауреат Нобелівської премії з економіки М. Аллє, займаючись водночас теоретичними дослідженнями у фізиці, намагався довести, що істинне для фізики є також істинним для економічних наук. Зокрема, в теоремі еквівалентності він стверджував, що всяка рівноважна
ситуація ринкової економіки є ситуацією максимальної ефективності і навпаки. Проте сумнівною є його теза, що науковий аналіз економічних явищ доводить існування таких же вражаючих закономірностей, як і у фізичних науках, оскільки при цьому не враховується специфіка економічних та соціальних законів і закономірностей. Певний внесок у розробку ф. е. зробили С. Подолинський та В. Вернадський (див. Українська фізична економія). Загалом, серед ідей Ф. е. заслуговує на увагу необхідність екологізації економічних знань, виокремлення у структурі власності загальнолюдських надбань, що належать усім поколінням, запровадження моделей сталого економічного розвитку та ін. Водночас некоректною є концепція про похідний характер політичної економії та її підпорядкованість Ф. е., про необхідність модифікації сфер обміну, розподілу і споживання на засадах Ф. е. тощо.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (No Ratings Yet)
Loading...


Елементарною одиницею еволюції є.
Ви зараз читаєте: Фізична економія