Фізичні величини та їх вимірювання

2. Фізичні величини та їх вимірювання

Фізична властивість – це ознака, якою фізичне тіло, речовина або явище відрізняється від іншого тіла, речовини або явища.

Фізична величина – це кількісна характеристика тіла, яка визначає його фізичні властивості.

Виміряти фізичну величину – це означає порівняти її з фіксованим значенням (еталоном) цієї величини, яке взято за одиницю вимірювання.

Вимірювання – це знаходження фізичної величини за допомогою засобу вимірювання.

Засоби вимірювання є двох видів – міри та вимірювальні

прилади.

Міра – це прилад, який має відтворювати одне або кілька значень величини (наприклад, лінійка відтворює кілька розмірів об’єму – це міра об’єму. У мензурці значення вимірюваного об’єму встановлюється за поверхнею рідини). Міра має шкалу.

Вимірювальний прилад – це засіб вимірювання, в якому значення фізичної величини визначають за відліковим пристроєм.

Відліковий пристрій – шкала з покажчиком. У різних вимірювальних приладах може бути у вигляді прямої, кола або дуги. Шкала може бути нерухомою з рухомим покажчиком чи рухомою з нерухомим покажчиком, індикатором.

Шкала

приладу задає точну міру для порівняння з вимірюваною величиною. Вона являє собою упорядковану сукупність рисок (крапок і штрихів), які відповідають послідовності значень вимірюваної величини.

Покажчик (стрілка або цифровий індикатор) – частина відлікового пристрою, положення якої відносно рисок шкали показує значення вимірюваної величини.

Засоби вимірювання мають свої характеристики.

Основні з них:

– призначення (яку величину вимірює);

– одиниця вимірювання;

– межі вимірювання (початкова – нижня межа і кінцева – верхня межа значення вимірюваної приладом величини);

– поділка шкали – проміжок (довжина інтервалу) між двома сусідніми рисками шкали;

– ціна поділки шкали – різниця між верхньою (ВМ) і нижньою (НМ) межами або між більшим (Б) і меншим (A) значеннями найближчих оцифрованих рисок шкали, поділена на кількість (n) проміжків (інтервалів) між ними;

Фізичні величини та їх вимірювання

– похибка приладу.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 votes, average: 3,00 out of 5)


Назвіть найбільші за площею країни північної америки.
Ви зараз читаєте: Фізичні величини та їх вимірювання