НАПІВПРОВІДНИКОВИЙ ДІОД. ЗАСТОСУВАННЯ НАПІВПРОВІДНИКІВ

ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ Розділ 1 Електричне поле і струм § 11. НАПІВПРОВІДНИКОВИЙ ДІОД. ЗАСТОСУВАННЯ НАПІВПРОВІДНИКІВ Вам вже відомо, що в електронній лампі носії заряду – електрони – виникають внаслідок термоелектронної емісії. Це потребує спеціального джерела електричної

ПОЛЯРИЗАЦІЯ СВІТЛА. ПОПЕРЕЧНІСТЬ СВІТЛОВИХ ХВИЛЬ І ЕЛЕКТРОМАГНІТНА ТЕОРІЯ СВІТЛА

ОПТИКА І КВАНТОВА ФІЗИКА РОЗДІЛ. 4 Хвильова і квантова оптика § 35. ПОЛЯРИЗАЦІЯ СВІТЛА. ПОПЕРЕЧНІСТЬ СВІТЛОВИХ ХВИЛЬ І ЕЛЕКТРОМАГНІТНА ТЕОРІЯ СВІТЛА Явища інтерференції і дифракції світла свідчать про хвильові властивості світла. Проте ці явища

ІВАН ПАВЛОВИЧ ПУЛЮЙ (1845-1918)

Розділ 1. ПОЧИНАЄМО ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ §7. ВИДАТНІ ВЧЕНІ – НАШІ СПІВВІТЧИЗНИКИ Багато видатних фізиків і інженерів, що здобули світову славу, народилися в Україні, працювали й працюють тут сьогодні. В одному параграфі ми зможемо розповісти

ПОШИРЕННЯ СВІТЛА В РІЗНИХ СЕРЕДОВИЩАХ. ЯВИЩА НА МЕЖІ ДВОХ СЕРЕДОВИЩ

ОПТИКА І КВАНТОВА ФІЗИКА РОЗДІЛ. 4 Хвильова і квантова оптика § 32. ПОШИРЕННЯ СВІТЛА В РІЗНИХ СЕРЕДОВИЩАХ. ЯВИЩА НА МЕЖІ ДВОХ СЕРЕДОВИЩ 1. Прямолінійне поширення світла. Як показують спостереження, в оптично однорідному середовищі світло

РОЗСІЯНЕ ВІДБИТТЯ

РОЗДІЛ 3. СВІТЛОВІ ЯВИЩА §17 . ВІДБИТТЯ СВІТЛА 3. РОЗСІЯНЕ ВІДБИТТЯ ПРОВЕДЕМО ДОСЛІД Направимо тепер пучок світла на аркуш паперу. Цього разу ми побачимо не відбитий пучок, а світлу пляму. Річ у тім, що

ІСТОРИЧНИЙ ХАРАКТЕР ФІЗИЧНОГО ЗНАННЯ. ВНЕСОК УКРАЇНСЬКИХ УЧЕНИХ У РОЗВИТОК І СТАНОВЛЕННЯ ФІЗИКИ

Розділ 1 ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА. ПІЗНАННЯ ПРИРОДИ &12. ІСТОРИЧНИЙ ХАРАКТЕР ФІЗИЧНОГО ЗНАННЯ. ВНЕСОК УКРАЇНСЬКИХ УЧЕНИХ У РОЗВИТОК І СТАНОВЛЕННЯ ФІЗИКИ Основоположні фізичні теорії завжди були в центрі уваги видатних учених різних епох. Грецький

ДІЯ РАДІОАКТИВНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА ЖИВИЙ ОРГАНІЗМ

АТОМНА І ЯДЕРНА ФІЗИКА Розділ 5 Атомна і ядерна фізика § 52. ДІЯ РАДІОАКТИВНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ НА ЖИВИЙ ОРГАНІЗМ У 9 класі ви одержали багато відомостей про дози випромінювання, а також про дію радіоактивного випромінювання

РОЗВИТОК ВЧЕННЯ ПРО БУДОВУ РЕЧОВИНИ

Розділ 1 ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА. ПІЗНАННЯ ПРИРОДИ &6. РОЗВИТОК ВЧЕННЯ ПРО БУДОВУ РЕЧОВИНИ Давні греки активно цікавилися будовою навколишнього світу. У вченнях старогрецьких філософів Левкіппа (бл. 500-440 pp. до н. е.) та Демократа

ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ЛІНЗИ

РОЗДІЛ 3. СВІТЛОВІ ЯВИЩА §20 . ЛІНЗИ 1. ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ЛІНЗИ Кожному з вас знайомі “збільшувальні” та “зменшувальні” стекла (рис. 20.1). У чому ж полягає їхній секрет: чому вони збільшують і зменшують? Дія цих

ЕТАПИ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. СПОСТЕРЕЖЕННЯ. ДОСЛІДИ. НАУКОВИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ

Розділ 1 ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА. ПІЗНАННЯ ПРИРОДИ &2. ЕТАПИ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. СПОСТЕРЕЖЕННЯ. ДОСЛІДИ. НАУКОВИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ – Чи замислювалися ви над тим, звідки взагалі з’явилися знання? Кожен знає, що на морозі вода замерзає, а