Фонд соціального страхування від нещасних випадківФІНАНСИ

Розділ 10.

ДЕРЖАВНІ ЦІЛЬОВІ ФОНДИ

10.2. Фонди державного соціального страхування

10.2.4. Фонд соціального страхування від нещасних випадків

Страхування від нещасного випадку та професійного захворювання є самостійним видом загальнообов’язкового державного соціального страхування, за допомогою якого здійснюється соціальний захист з охорони життя та здоров’я громадян у процесі їх трудової діяльності.

Фонд соціального страхування від нещасних випадків створений з метою проведення профілактичних заходів

з охорони праці, відновлення здоров’я та працездатності потерпілих на виробництві від нещасних випадків, відшкодування їм завданої матеріальної та моральної шкоди. Страхування від нещасного випадку може бути обов’язковим і добровільним. Обов’язковому страхуванню підлягають:

– особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту);

– учні та студенти навчальних закладів, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти, залучені до будь-яких робіт;

– особи, які утримуються у виправних, лікувально-трудових, виховно-трудових закладах та залучаються до трудової діяльності на виробництві.

Добровільно,

за письмовою заявою, можуть застрахуватися:

– священнослужителі, церковнослужителі та особи, які працюють у релігійних організаціях на виборних посадах;

– особи, які забезпечують себе роботою самостійно;

– громадяни – суб’єкти підприємницької діяльності.

Фінансування Фонду соціального страхування від нещасних випадків здійснюється за рахунок:

– внесків роботодавців (для підприємств – з віднесенням на валові витрати виробництва, для бюджетних установ та організацій – з асигнувань, виділених на їх утримання та забезпечення);

– прибутку від розміщення тимчасово вільних коштів Фонду на депозитних рахунках;

– штрафних санкцій за порушення законодавства з безпеки праці;

– добровільних внесків;

– інших надходжень.

Страхові тарифи диференційовані по групах галузей економіки (видах робіт) залежно від класу професійного ризику виробництва і їх розмір встановлюється законом.

Наймані працівники не несуть ніяких витрат на страхування від нещасного випадку.

Розміри страхових внесків страхувальників обчислюються:

– для роботодавців – у відсотках до сум фактичних виплат на оплату праці найманих працівників;

– для добровільно застрахованих осіб – у відсотках до мінімальної заробітної плати.

Розрахунок розміру страхового внеску для кожного

Підприємства провадиться Фондом соціального страхування від нещасних випадків.

Використовуються кошти Фонду страхування від нещасних випадків на:

– виплату пенсії по інвалідності;

– виплату пенсії у зв’язку з втратою годувальника;

– виплати втраченого заробітку;

– виплати одноразової допомоги потерпілому і членам сім’ї потерпілого;

– фінансування витрат на медичну і соціальну допомогу потерпілим.

Управління коштами здійснює некомерційна самоврядна організація – Фонд соціального страхування від нещасних випадків, який діє під контролем держави, представників застрахованих осіб і роботодавців.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (2 votes, average: 4,00 out of 5)


Речення з одним головним членом.
Ви зараз читаєте: Фонд соціального страхування від нещасних випадків