Форми власності


Форми власності – встановлені державою види власності. В Україні власність існує в таких формах: приватна, колективна, державна. Суб’єктами права приватної власності є громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства. Суб’єктами права колективної власності є трудові колективи державних підприємств, колективи орендарів, колективні підприємства, кооперативи, господарські товариства, господарські об’єднання, професійні спілки, політичні партії та інші громадські об’єднання, релігійні та інші організації, що

є юридичними особами. Право колективної власності виникає на підставі: добровільного об’єднання майна громадян і юридичних осіб для створення кооперативів, господарських товариств та громадських об’єднань; передачі державних підприємств в оренду; викупу колективами трудящих державного майна; перетворення державних підприємств на господарські товариства; безоплатної передачі майна державного підприємства у власність трудового колективу; пожертвувань організацій і громадян, інших цивільно-правових угод. До державної власності в Україні належать загальнодержавна власність і власність адміністративно-територіальних
одиниць (комунальна власність). Суб’єктом права загальнодержавної власності є держава в особі Верховної Ради України. Суб’єктами права комунальної власності є адміністративно-територіальні одиниці в особі обласних, районних, міських, селищних, сільських Рад народних депутатів. Загальнодержавну власність становлять земля, майно, що забезпечує діяльність Верховної Ради України та утворюваних нею державних органів; майно Збройних сил, органів державної безпеки, прикордонних та внутрішніх військ; оборонні об’єкти; єдина енергетична система; системи транспорту загального користування, зв’язку та інформації, що мають загальнодержавне значення, а також інше майно, що є матеріальною основою суверенітету України і забезпечує її економічний та соціальний розвиток. Об’єктами права комунальної власності є майно, що забезпечує діяльність відповідних Рад і утворюваних ними органів. Держава та її адміністративно-територіальні одиниці не відповідають за зобов’язаннями один одного. Всі Ф. в. в Україні рівноправні, держава створює рівні умови для розвитку всіх Ф. в. та захисту їх.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5,00 out of 5)Яка найвіддаленіша планета від сонця.
Ви зараз читаєте: Форми власності