Формули й таблиці

Співвідношення між прямими й оберненими тригонометричними функціями – ОСНОВНІ ФОРМУЛИ ТРИГОНОМЕТРІЇ

Формули й таблиці МАТЕМАТИКА ОСНОВНІ ФОРМУЛИ ТРИГОНОМЕТРІЇ Співвідношення між прямими й оберненими тригонометричними функціями

Теорема Вієта – ФУНКЦІЇ ТА ЇХНІ ВЛАСТИВОСТІ

Формули й таблиці МАТЕМАТИКА ФУНКЦІЇ ТА ЇХНІ ВЛАСТИВОСТІ Теорема Вієта Щоб числа x1 та х2 були розв’язками рівняння ах2 + bх + с = 0, необхідно й достатньо, щоб:

Ізопроцеси – МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА

Формули й таблиці ФІЗИКА МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА Відносна молекулярна маса Mr – відносна молекулярна маса; M0 – маса молекули даної речовини, ; M0с – маса молекули вуглецю, . Кількість речовини ν – кількість речовини, ;

Формули половинного аргументу – ОСНОВНІ ФОРМУЛИ ТРИГОНОМЕТРІЇ

Формули й таблиці МАТЕМАТИКА ОСНОВНІ ФОРМУЛИ ТРИГОНОМЕТРІЇ Формули половинного аргументу Для будь-якого α Якщо α ≠ (2к +1)π, то Якщо α ≠ 2kπ, то Для тангенса й котангенса половинного аргументу є ще й інші

ЦАРСТВО ГРИБИ

Формули й таблиці БІОЛОГІЯ ЦАРСТВО ГРИБИ Характеристика: – гетеротрофні організми; – осмотрофний тип живлення; – тіло утворене міцелієм (грибницею), який складається з переплетених довгих ниток; – ріст необмежений; – клітини з хітиновою клітинною стінкою;

Прямий круговий циліндр – СТЕРЕОМЕТРІЯ

Формули й таблиці МАТЕМАТИКА СТЕРЕОМЕТРІЯ Прямий круговий циліндр

Подільність цілих чисел

Формули й таблиці МАТЕМАТИКА Подільність цілих чисел Ціле число а ділить ціле число b, або b ділиться на а, якщо існує таке ціле число с, при якому b = ас. Це має місце тоді,

Сполучення конденсаторів – ЕЛЕКТРОСТАТИКА

Формули й таблиці ФІЗИКА ЕЛЕКТРОСТАТИКА Заряд тіла Q – заряд тіла, ; Е – елементарний заряд, ; N– число електронів; Np – число протонів. Закон збереження електричного заряду Q1, q2,… qn – заряди взаємодіючих

Вписаний та описаний чотирикутники – КОЛО

Формули й таблиці МАТЕМАТИКА КОЛО Вписаний та описаний чотирикутники Якщо сума протилежних кутів чотирикутника дорівнює 180°, то навколо нього можна описати коло: A + C = 180°, B + D = 180°. Якщо суми

Правила диференціювання – ПРОПОРЦІЇ. ВІДСОТКИ

Формули й таблиці МАТЕМАТИКА ПРОПОРЦІЇ. ВІДСОТКИ Правила диференціювання Правило 1. Якщо функції у = f(x) і у = g(x) мають похідну в точці х, то і їх сума має похідну в точці х, до