Формули в органічній хімії

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

РОЗДІЛ III. ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

10. Теоретичні основи органічної хімії

10.3. Формули в органічній хімії

В органічній хімії використовують декілька типів формул.

1. Електронні формули схематично відображують механізм утворення ковалентного хімічного зв’язку в молекулах:

Формули в органічній хімії

2. Молекулярні формули показують якісний і кількісний склад речовини. У свою чергу, молекулярні формули поділяють на раціональні та брутто-формули.

У раціональних формулах виділяють групи атомів, характерні для певного типу сполук, а брутто-формули відображають загальну кількість атомів у молекулі.

Речовина

Раціональна формула

Брутто-формула

Етанол диметиловий етер

С2Н5ОН

(СН3)2O

C2H6O

Пропіоновий альдегід

С2Н5СНО

С3Н6O

Ацетон

(СН3)2СО

Пропанова кислота

С2Н5СООН

C3H6O2

Метиловий естер оцтової кислоти

СН3СООСН3

3. Емпіричні (найпростіші) формули відображають

якісний склад речовин, стехіометричне співвідношення між кількістю атомів елементів у речовині:

Емпірична формула

CH2

СН

С2Н4O

C2H6N

Молекулярна формула

С2Н4

C4H8

С2Н2

C6H6

C4H8O2

C4H12N2

Обчислення співвідношення

2:4 = 1:2

4:8 = 1:2

2:2 = 1:1

6:6 = 1:1

4:8:2 = 2:4:1

4:12:2 = 2:6:1

4. Структурні формули показують послідовність сполучення атомів у молекулі. Структурну формулу можна записувати в спрощеному вигляді (скорочена структурна формула):

Речовина

Скорочена структурна формула

Структурна формула

Бутан

CH3-CH2-CH2-CH3

Формули в органічній хімії

Бутан-1-ол

СН3-СН2-СН2-СН2-ОН

Формули в органічній хімії

Атоми Карбону в молекулах органічних сполук бувають первинними (1С), вторинними (2С), третинними (3С) та четвертинними (4С) – це атоми Карбону, безпосередньо сполучені відповідно з одним, двома, трьома чи чотирма атомами Карбону:

Формули в органічній хімії

Основою будь-якої органічної речовини є послідовність хімічно сполучених атомів Карбону – його карбоновий скелет (ланцюг). Якщо молекула органічної речовини містить лише первині і вторинні атоми Карбону, карбонові ланцюги таких сполук називають нерозгалуженими:

Формули в органічній хімії

Якщо ж у молекулі органічної речовини є й третинні та четвертинні атоми Карбону, карбонові ланцюги таких сполук називають розгалуженими:

Формули в органічній хімії


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Речення з буквою г.
Ви зараз читаєте: Формули в органічній хімії