Формування фінансових ресурсів підприємства

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

РОЗДІЛ II

РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА

ТЕМА 14

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові терміни і поняття

– Фінансові ресурси підприємства – Фінансово-кредитний механізм

– Джерела фінансових ресурсів – Фінансовий стан підприємства

– Фінансовий ринок – Фінансова стійкість

– Капітал підприємства

– Інвестор – Прибутковість

– Кредитор – Платоспроможність

– Комерційний банк – Ліквідність

– Кредит – Ліквідні кошти

– Грошово-кредитна

політика – Прогнозування фінансового

– Кредитний договір стану підприємства

– Термін кредитування

14.1. Формування фінансових ресурсів підприємства

Фінансові ресурси – це кошти, шляхом яких відбувається відділення тієї частини сукупного суспільного продукту, які без порушення об’єктивної пропорційності суспільного виробництва можуть бути спрямовані на розвиток соціально-економічної мети в цілому. Це об’єктивна макроекономічна категорія, зміст якої визначається умовами матеріально-фінансової збалансованості економіки. Рівність надходження та витрачання фінансових ресурсів

свідчить про те, що платоспроможний попит підприємств та організацій, який формується в результаті фінансування витрат на розвиток народного господарства та функціонування невиробничої сфери, має покриття, оскільки відповідає створеним фінансовим ресурсам.

В умовах ринку джерела фінансування підприємства відрізняються від традиційних для планової економіки. При переході до ринкової економіки різко скорочується частка бюджетних коштів для фінансування інвестицій, скорочуються строки надання кредиту.

У той же час власні джерела підприємства (статутний капітал; фонди, що утворюються з чистого прибутку; амортизаційні відрахування) – обмежені. У зв’язку з цим, у ринкових умовах підприємства повинні самі займатись пошуком нових джерел фінансування на ринку капіталів.

Аналіз руху капіталу на ринках дозволяє виділити основні фактори, які впливають на фінансування підприємства, а саме:

– рівень заощаджень населення, які залежать від рівня розподілу доходів, податкової політики держави;

– рівень конкуренції між споживачами заощаджень, тобто між інвестиційними інститутами, банками, державою, пенсійним та страховим фондами;

– ступінь та напрями участі іноземного сектора в національному фінансовому ринку;

– рівень віддачі від інвестованого капіталу, який буде визначатися ступенем ефективності функціонування підприємств.

Формування системи фінансових джерел передбачає:

– визначення критеріїв залучення того чи іншого джерела фінансування;

– аналіз можливих джерел фінансування на основі оцінки їх якісних та кількісних характеристик;

– вибір джерел фінансування, які відповідають обраним критеріям;

– визначення оптимальної структури фінансових джерел.

Як критерії вибору джерел зовнішнього фінансування можуть бути використані:

– порівняння розмірів витрат на одержання фінансів з альтернативних джерел;

– строк виплати боргу з точки зору вигідності строку погашення в зручний для підприємства час;

– ймовірні обмеження в надходженні коштів;

– ризик переходу контролю до іншого власника.

Джерелом фінансування капітальних вкладень можуть бути:

– власний капітал і внутрішні фінансові резерви інвестора (статутний капітал, пайовий капітал, додатковий капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток, амортизаційні відрахування, а також заощадження громадян і юридичних осіб);

– залучені кошти (довгострокові кредити, облігації, короткострокова кредиторська заборгованість, інша короткострокова заборгованість);

– кошти, які сплачуються органами страхування у вигляді відшкодування збитку від аварій, стихійного лиха та інші засоби;

– фінансові кошти, що централізуються об’єднаннями підприємств за встановленим порядком;

– засоби позабюджетних фондів;

– засоби іноземних інвесторів.

Фінансування капітальних вкладень може здійснюватися за рахунок як одного, так і декількох джерел.


1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...Слова обозначающие действия предметов.
Ви зараз читаєте: Формування фінансових ресурсів підприємства